Uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsts Vidzemes plānošanas reģionā 2018

Vidzemes plānošanas reģions ir izveidojis informatīvu video, lai palīdzētu uzņēmējiem atrast sev nepieciešamo informāciju un konsultatīvo palīdzību uzņēmējdarbības attīstības procesā.  Uzņēmējiem ir iespējas izmantot ne tikai nacionālā līmeņa atbalsta programmas, bet saņemt informatīvo palīdzību arī Vidzemes uzņēmējdarbības centrā, kura darbību vada Vidzemes plānošanas reģions, kā arī reģionālajos biznesa inkubatoros Valmierā un Madonā.

Gulbenes novadā uzņēmējdarbībai pieejamo nekustamo īpašumu karte 

Ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības attīstību un investīciju piesaisti, Gulbenes novada dome  veido pašvaldības un privātā sektora brīvo nekustamo īpašumu karti.
Periodiski tiek papildināta informācija par uzņēmējdarbībai un investīcijām pieejamajiem nekustamajiem īpašumiem, kas pieder Gulbenes novada pašvaldībai, kā arī par juridiskām un fiziskām personām piederošajiem īpašumiem, kurus īpašnieki vēlas iznomāt vai pārdot. Katram objektam ir pievienota informācija par tā piederību, platību, inženierkomunikācijām, fotoattēliem un kontaktinformāciju.

Lai izveidotu pēc iespējas plašāku datu bāzi par Gulbenes novadā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, kurus iespējams nomāt vai iegādāties uzņēmējdarbības veikšanas vajadzībām, aicinām īpašniekus sniegt informāciju kartes papildināšanai, sūtot  to Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītājai uz e-pastu : liena.kazaka@gulbene.lv, tālr. informācijai 28609883.  Informatīvais pakalpojums ir bezmaksas.  Nosūtīt informāciju, šeit>>

*Norādītajiem datiem ir informatīvs raksturs. Objekta atrašanās vieta google maps, fotofiksācijas un informācija  var būt norādīta neprecīzi. Detalizētu informāciju par objektu iespējams saņemt sazinoties ar kontaktpersonu, kura norādīta nekustamā īpašuma aprakstā.Skaties plašāk! Uzņēmējdarbības iespējas Gulbenes novadā

 .