Uzņēmējdarbības atbalsta organizācijasGulbenes novada dome - Dome pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības darbības struktūru, lemj par savu funkciju un iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā, kontrolē un izpilda pašvaldības budžetu.Gulbene novada pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Ābeļu iela 2, Gulbene, LV- 4401
Tālr.unis: 64497710   
E-pasts: dome@gulbene.lv 
www.gulbene.lv Valsts ieņēmuma dienesta novadu nozīmes vienotajā valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC),  iedzīvotāji var saņemt biežāk klātienē izmantotos VID pakalpojumus: gada ienākumu deklarācijas pieņemšanu gan papīra formātā, gan palīdzību, iesniedzot to elektroniski, iesniegumu pieņemšanu par elektroniskajām algas nodokļu grāmatiņām, iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu. Darbinieki VPVKAC var sniegt atbalstu un palīdzību darbam ar VID EDS, informējot un apmācot klientus VID e-pakalpojumu izmantošanā. Precīza informācija par VPVKAC adresēm un darba laikiem pieejama portāla www.latvija.lv sadaļā “Vienotie klientu apkalpošanas centri”.

Ozolu iela 2a, Gulbene,  Gulbenes nov., LV–4401 
Tālrunis: 64473230
E-pasts: gulbene@pakalpojumucentri.lv Lauku atbalsta dienests (LAD) ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas ir atbildīga par vienotu valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta politikas īstenošanu Latvijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu lauksaimniecības jomā un pilda citas ar lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas realizāciju saistītas funkcijas. 

Reģionālā lauksaimniecības pārvaldes

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV- 4401
Tālrunis: 64471838Nodarbinātības valsts aģentūras misija ir nodrošināt bezdarba samazināšanas politikas īstenošanu, sniedzot efektīvus, nodarbinātību veicinošus pakalpojumus sabiedrības interesēs.

Ābeļu iela 8, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis : 80200206
www.nva.gov.lv 

 Latvijas investīciju un attīstības aģentūra -  LIAA ir izveidojusies kā pasaulē konkurētspējīga organizācija, kas spējusi Latvijai piesaistīt desmitiem miljonu eiro tiešo ārvalstu investīciju, radīt eksporta darījumus par vairākiem desmitiem miljonu eiro un izveidojot simtiem jaunu darba vietu. Tāpat ar LIAA atbalstu tikusi veicināta industriālo parku izaugsme, jaunu pētniecisko laboratoriju izveidošana un sadarbība tehnoloģiju pārneses jomā.

Lai sniegtu atbalstu uzņēmējiem un ikvienam interesentam, LIAA darbojas Klientu apkalpošanas zāle, kur speciālisti piedāvā plašu un daudzpusīgu informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanu, iespējām realizēt investīciju projektus, kā arī sniedz palīdzību ārējās tirdzniecības veicināšanai un konsultācijas par atbalsta saņemšanu LIAA administrētajās Valsts atbalsta programmās.

www.liaa.gov.lv  |  tālr. 67039499


Eiropas biznesa atbalsta tīkls - 

http://www.een.lv/Madonas biznesa inkubators  ir vieta, kur aug un attīstās īpašas idejas, veidojas stipri uzņēmumi. VBII komandu veido pieredzējušu  profesionāļu komanda, kura nodrošina nepieciešamo atbalstu biznesa uzsācējiem. Inkubatora misija un vēlme ir palīdzēt un atbalstīt mazos un vidējos Latvijas uzņēmumus, kuriem ir interesantas un inovatīvas biznesa idejas.

Purva iela 12A, Valmiera, LV-4201, Latvija
tālr.: 62401098
Darba laiks: darba dienās 8.30–17.00
Lasīt vairāk


Attīstības finanšu institūcija Altum - ir valstij piederoša attīstības finanšu institūcija, kas finanšu instrumentu veidā (ar aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos u. c.) sniedz valsts atbalstu noteiktām mērķa grupām. ALTUM izstrādā un īsteno valsts atbalsta programmas, novēršot tirgus nepilnības, kuras nevar atrisināt privātā sektora finanšu iestādes, un nodrošinot finanšu pieejamību jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas.

ALTUM Gulbenes reģionālais  centrs
Darba laiks darba dienās 8:30 - 17:00

Rīgas iela 47, Gulbene      |          Tālr.: 64473967           |     www.altum.lv


Vidzemes plānošanas reģions - Vidzemes plānošanas reģions (VPR) savu darbību uzsācis 2006. gadā ar mērķi nodrošināt reģiona plānošanu un koordināciju, kā arī pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. VPR sniedz attīstības plānošanas pakalpojumus nacionālajā, reģionālajā un vietējā līmenī, kā arī nodrošina reģionālā un vietējā līmeņa pārstāvniecību  uzņēmējdarbības, nodarbinātības un sociālās politikas veidošanā. Pārstāvot 25 novadus, kā arī republikas pilsētu Valmieru, VPR misija ir koordinēt un veicināt Vidzemes reģiona ilgtermiņa līdzsvarotu attīstību, sniedzot efektīvus pakalpojumus reģiona iedzīvotājiem, NVO, uzņēmējiem un pašvaldībām kopīgi definēto attīstības mērķu sasniegšanai.


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde vides aizsardzības, reģionālās attīstības plānošanas un koordinācijas, pašvaldību attīstības un pārraudzības, teritorijas attīstības plānošanas un zemes pārvaldības, vienas pieturas aģentūras principa ieviešanas valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā, kā arī elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas tehnoloģiju valsts pārvaldē jomā. 


Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Darbības mērķis ir īstenot valsts politiku izglītības, zinātnes un inovāciju jomā un nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas atbildībā esošo valsts, Eiropas Savienības (ES) politiku un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu un uzraudzību.


Tālrunis.: 67814322      |         www.viaa.gov.lv 
Mēs varam lepoties ar zinošu un atsaucīgu ekonomistu,grāmatvežu, lauku attīstības un uzņēmējdarbības konsultantu komandu. LLKC ir nozīmīgākais sadarbības partneris daudzu jauno un esošo uzņēmumu izaugsmē, tālākizglītības un tālmācības ir iespēja izmantot lauku cilvēkiem. 

LLKC turpinās savu sniegto pakalpojumu pilnveidi, lai veicinātu lauku attīstību un uzņēmēju tālāku izaugsmi, neraugoties uz globālajiem ģeopolitiskajiem izaicinājumiem, kuri ietekmē kā lauksaimniecību, tā mežsaimniecību un zivsaimniecību. Informācija, zināšanas un prasmju pilnveidošana ir viens no būtiskākajiem nosacījumiem, lai spētu piemērotiesaugošajai konkurencei un tiktu galā ar tirgus nestabilitātes apstākļiem. LLKC bija, ir un būs drošs sadarbības partneris lauku iedzīvotājiem jebkuros apstākļos.

Gulbenes birojs:

Ozolu iela 1, Gulbene, LV-4401
Tālrunis: 64473852


Swedbank piedāvā visaptverošu pakalpojumu klāstu gan privātpersonām, gan mazo un vidējo uzņēmumu loku. Komercbanka izvēlējusies tradicionālu bankas darbības modeli, kura galvenā uzmanība ir pievērsta attiecībām ar klientiem un privātām konsultācijām.Swedbank  darbības uzmanības centrā ir klientu vajadzības un vēlmes, nevis  produkti.

Gulbenes filiāle:
Rīgas iela 47, Gulbene, LV-4401
Darba laiks: 9:00-17:00
Izmaksas automāts: 24/7


Banka Citadele  ir Latvijas vietējā banka, kas piedāvā banku, finanšu un kapitāla pārvaldības pakalpojumus. Citadele piedāvā aktuālus finanšu pakalpojumus uzņēmumiem un privātpersonām.

Jaunākie finanšu piedāvājumi 

  • Zemnieka kredīts. Lai darbi turpinās!
  • Uzņēmēja, Tirgotāja kredīts - ātri, ērti un vienkārši!

Gulbenes filiāle:
Rīgas iela 47, Gulbene, LV-4401
Darba laiks: 8:30-17:30
Izmaksas automāts: 24/7

Uzņēmumu apkalpošanas menedžere

Jeļena Jurjāne. |  Mob.tālrunis: 26485870.  |. E-pasts: Jelena.Jurjane@citadele.lv


Apdrošināšanas akciju sabiedrība "Gjensidige Baltic" ir Norvēģijas nedzīvības apdrošināšanas kompānijas Gjensidige Forsikring meitas uzņēmums Baltijā, kas piedāvā visus nedzīvības apdrošināšanas veidus:

  • Transportlīdzekļu apdrošināšanu (OCTA, KASKO u.c.);
  • Nekustamā īpašuma, mantas, celtniecības risku apdrošināšanu;
  • Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
  • Ceļojumu apdrošināšanu;
  • Vispārējās un profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu;
  • Kravu un pārvadājumu apdrošināšanu.

Gulbenes filiāle:

Rīgas iela 47, Gulbene, LV-4401
Darba laiks: P.-C.:8:30-17:30,    Piekt.:8:30-16:15
Tālrunis: 28345464
E-pasts: gulbene@gjensidige.lvBTA prioritāte ir ikviena klienta finansiālā stabilitāte un drošība. BTA galvenā vērtība ir darbinieki – kompetenti, uzticami, motivēti un pozitīvi domājoši. BTA  ir apdrošināšanas sabiedrība ar vietējo kapitālu un vietējā tirgū iegūtu bagātīgu pieredzi.
BTA klienti ir apmierināti ar pakalpojumu kvalitāti, bet uzņēmuma akcionāri – ar savu ieguldījumu atdevi.

Par BTA apdrošināšanas kompānijas pakalpojumiem sazināties ar Gulbenes filiāles speciālistiem: 
Darba dienās: 8:30 - 17:00

Ābeļu 8, Gulbene, LV-4401       |       Tālrunis: 64473201

Skaties plašāk! Uzņēmējdarbības iespējas Gulbenes novadā

 .