Tirgus izpētes
Gulbenes novadā

IEPIRKUMI, TIRGUS IZPĒTES

Atbalstot novada uzņēmējus, regulāri tiek atjaunota informācija par  plānotajiem un izsludinātajiem  iepirkumiem, tirgus izpētēm.

Iepirkumu plāns 2017.gadam  

*Aktualizēts 12.06.2017.

Skaties plašāk! Uzņēmējdarbības iespējas Gulbenes novadā

 .