mērķauditorija

Gulbenes novadā deklarēti jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem.

Konkursa nolikums

1.kārta

Pieteikumu - vispārējas biznesa idejas apraksta iesniegšana (Pielikums Nr.1) līdz 2018.gada 8.janvārim plkst. 15.00.

2.kārta

Pieteikumu - vienkāršota biznesa plāna iesniegšana (Pielikums Nr.2) līdz 2018.gada 12.martam plkst. 15.00.


Lai veicinātu vietējo jauniešu izpratni par uzņēmējdarbību un mudinātu viņus pievērsties tai, Gulbenes novada pašvaldībā tiek organizētas dažādas aktivitātes. Jaunākā no tām – konkurss „Biznesa ideju festivāls”.

„Šo konkursu rīkojam, lai veicinātu pašnodarbinātību un iedrošinātu jauniešus veidot pašiem savu biznesu tepat – Gulbenes novadā. Pirmajā kārtā  jāiesniedz vispārējas biznesa idejas apraksts, bet otrajā kārtā – vienkāršots biznesa plāns. Konkursa balvu fonds – 500 eiro. Noteiktajos termiņos saņēmām trīs biznesa idejas. Rezultātus plānojam paziņot šā gada marta beigās,” informē Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja Liena Kazāka.

Janvāra sākumā jaunieši pulcējās uz biznesa ideju ģenerēšanas pasākumu, kura laikā guva ierosmes tam, kā savu hobiju vai intereses pārvērst uzņēmējdarbībā, uzklausīt SIA „Meža mēbeles” dibinātāja Viktora Pērkona pieredzes stāstu un AS „Attīstības finanšu institūcijas Altum” prezentāciju „Dzīves skola biznesā”.

Tāpat pašvaldība ik gadu organizē konkursu “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai”, kurā potenciālie uzņēmēji cīnās par finansējuma iegūšanu savas biznesa idejas realizēšanai. Savukārt skolās pedagogi aktīvi darbojas kopā ar bērniem un palīdz viņiem skolēnu mācību uzņēmumu izveidē.

Par uzņēmējdarbības jautājumiem aicinām sazināties ar Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāju Lienu Kazāku: tālr.: 64474920, e-pasts: liena.kazaka@gulbene.lv.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste

Pieteikšanās

Lūdzu nosūti aktuālu jautājumu saistībā ar konkursu biznesa " ideju festivāls", aizpildot anketu zemāk:


*

*Skaties plašāk! Uzņēmējdarbības iespējas Gulbenes novadā

 .