“Vidzemes stāstu” mērķis ir apzināt un godināt aktīvus, radošus un godprātīgus Vidzemes plānošanas reģiona (turpmāk – VPR) uzņēmējus, tādā veidā veicinot uzņēmēju atpazīstamību, veidojot sabiedrībā pozitīvu uzņēmēju tēlu, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību, kā arī popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus.
Vidzemes uzņēmēji tiks godināti ikgadējos "Vidzemes dārza svētkos" 16.augustā Smiltenē.

Nolikums

NOMINĀCIJAS:

Mājražotājs/amatnieks 2017

Pretendents ražo produkciju no vietējām izejvielām, ražošanas process iespēju robežās ir videi draudzīgs, produkcija ir pieejama gadatirgos un/vai veikalos, pretendentam ir pozitīva reputācija sabiedrībā.

Atbildīgs uzņēmējs 2017

 Uzņēmums, kas savā darbībā pielieto videi un sabiedrībai draudzīgus risinājumus. Šajā nominācijā tiek godināti arī uzņēmēji, kas darbojas pēc sociālās uzņēmējdarbības pamatprincipiem.

Eksportspēja 2017 

Uzņēmums, kas ir palielinājis eksporta apjomu  vai apguvis jaunus eksporta tirgus, ir pozitīvs uzņēmuma tēls un reputācija.

Tūrisma uzņēmējs 2017

Uzņēmums, kas radījis atpazīstamu un unikālu tūrisma produktu, sniedzis  kvalitatīvus tūrisma pakalpojumus, veicinot tūrisma nozares 

Saimniecība 2017

Saimniecība, kas izveidojusi ilgtspējīgu saimniekošanas praksi, gūst ienākumus no lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas un realizācijas, kā arī ir nodrošinājusi apkārtējās vides un teritorijas sakopšanu.

Debija 2017

Uzņēmums, kas savu saimniecisko darbību veic ne ilgāk kā divus gadus, ir vērojama pozitīva izaugsme saimnieciskajā darbībā un produkts/ pakalpojums ir pieejams vismaz vietējā tirgū.

Entuziasts 2017

Fiziska persona, kas papildus uzņēmējdarbībai, sniedz  būtisku ieguldījumu novada attīstībā, veicina sabiedrības, t.sk. jauniešu interesi par uzņēmējdarbību, kā arī īsteno pasākumus, pasākumus, kas pozitīvi ietekmē novada un reģiona ekonomisko izaugsmi.

Godināmie uzņēmēji visās nominācijās saņem atzinības rakstus un veicināšanas balvas, publicitāti.

Aicinām iesniegt rekomendācijas

Gulbenieši aicināti rekomendēt vietējos uzņēmējus reģionālajam konkursam "Vidzemes stāsti" līdz 24.04.2017.


*

**

*

*
Skaties plašāk! Uzņēmējdarbības iespējas Gulbenes novadā

 .