Gulbenes novada dome izsludina grantu konkursu, aicinot novada administratīvajā teritorijā deklarētas fiziskas personas un reģistrētus komersantus pieteikties finansējuma saņemšanai komercdarbības uzsākšanai un attīstībai pašvaldības teritorijā. Piecu gadu periodā pašvaldība atbalstījusi 13 uzņēmējdarbības idejas, nodrošinot finansējumu EUR 25 563 apmērā.

Grantu finansējums ir pašvaldības atbalsts iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanai Gulbenes novada teritorijā. Konkursa mērķis ir veicināt saimniecisko aktivitāti un atbalstīt iniciatīvas uzlabojot preču un pakalpojumu piedāvājumu, radot pievienoto vērtību vietējai sabiedrībai, nodrošinot jaunu darba vietu radīšanu teritorijā. Atbalstītas tiek arī sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības idejas.

Kopējais atbalsta finansējuma apmērs 2018.gada grantu konkursa projektiem ir EUR 10 000, paredzot ne vairāk kā EUR 3000 grantu vienai komercdarbības idejai. Atšķirībā no iepriekšējo gadu konkursiem, pieteikumu iesniegšana, izvērtēšana notiks trīs reizes gadā, pieejamā finansējuma ietvaros.

Ņemot vērā to, ka ideju autori un jaunie uzņēmēji konsultatīvo atbalstu nereti novērtē augstāk nekā finansiālu atbalstu, tiks nodrošinātas praktiskas apmācības, mentorings un sadarbības platforma neformālos “Biznesa domnīca” pasākumos visa gada garumā.

Pieteikumi, atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, iesniedzami personīgi vai nosūtot kā ierakstītu sūtījumu Pašvaldībai, Gulbenē, Ābeļu ielā 2, līdz 2018.gada 29.martam, 29.jūnijam, 28.septembrim un 30.novembrim plkst.15.00. Ja pirmajā projekta konkursa izvērtēšanā tiks piešķirts viss konkursam paredzētais finansējums, jauni pieteikumi netiks pieņemti.

Konkursa nolikums
Informatīva rakstura pielikumi:

Konsultācijas par grantu konkursa norisi var saņemt pie Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītājas Lienas Kazākas - zvanot 64474920, rakstot jautājumus uz e-pastu: liena.kazaka@gulbene.lv vai klātienē Gulbenes novada domē 327.kabinetā.

"Ekspress" apmācības biznesa plāna sagatavošanai

Gulbenes novada pašvaldības grantu konkursa ietvaros notiks praktiskas "ekspress" apmācības biznesa plāna sagatavošanai pieredzējušās un enerģiskās AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" Vidzemes reģiona vadītājas Olitas Untālas vadībā.
Pasākuma dalībniekiem būs iespēja iepazīt veiksmīga biznesa plāna sagatavošanas pamatprincipus, uzdod neskaidrus jautājumus un pilnveidot projektu konkursa pieteikumu.

Iepriekšēja pieteikšanās: https://goo.gl/forms/cL5pF4aXeGoFhwH12

Ideju autorus, uzņēmējus un interesentus aicinām pievienoties pasākumā 19.martā plkst. 17.00 Gulbenes novada bibliotēkā konferenču zālē 2.stāvā.

Apmācību prezentācijas materiāls, skatīt šeit>>

Uzdod jautājumu!

Lūgums iesniegt jautājumu par grantu konkursa nolikumu un pieteikumu iesniegšanu, nosūtot ziņojumu zemāk:

*Atbilde uz jautājumiem tiks sniegta darba dienās.

*

*

*

*
Skaties plašāk! Uzņēmējdarbības iespējas Gulbenes novadā

 .