Atklāta pretendentu pieteikšana konkursam "Gulbenes novada uzņēmumu gada balva" 2019

2016.gadā Gulbenes novada pašvaldība pirmo reizi izsludināja konkursu „Gulbenes novada uzņēmumu gada balva ”. Šogad balvas jau trešo gadu tiks piešķirta radošiem, novatoriskiem, ilgtspējīgiem uzņēmumiem. Balvas mērķis ir veicināt informētību par pozitīvām uzņēmējdarbības aktivitātēm, atzinīgi novērtēt iniciatīvas, uzsākot uzņēmējdarbību, paplašinot ražošanu vai eksportu.

Lai apbalvojumu pretendentu loks būtu plašāks, Gulbenes novada pašvaldība aicina darbiniekus, klientus un sadarbības partnerus būt aktīviem, līdz 15.novembrim www.visidati.lv, piesakot apbalvošanai nozares speciālistus un uzņēmumus, kuri rada mūsdienīgus produktus, sniedz kvalitatīvus pakalpojumus un veicina nodarbinātību, labklājību novada teritorijā.
Konkursa nolikums

Galvenās nominācijas “Gulbenes novada goda uzņēmums” pretendents ir uzņēmums, kas var lepoties ar labās prakses piemēriem uzņēmējdarbībā, veidojot atbalstošu darba vidi darbiniekiem, īstenojot atbildīgu saimniekošanu, vides sakoptību, nodrošina konkurētspējīgu, ilgtspējīgu saimniecisko darbību.
"Gulbenes novada gada izaugsme" 2019 -

 ir raksturīga uzņēmumam, kura darbība ir dinamiski attīstījusies, radot jaunas darba vietas Gulbenes novadā, palielinoties ražošanas efektivitātei, darbības apjomiem.
"Gulbenes novada gada nozares meistars" 2019 -

pretendents ir uzņēmums ar kompetentu speciālistu komandu, ko novērtē klienti un sadarbības partneri, tādējādi popularizējot Gulbenes novadu. Šīs nominācijas ietvaros iespējams nominēt arī nozares speciālistu.
 "Debija uzņēmējdarbībā Gulbenes novadā” 2019 -

Pretendents, kas uzsācis uzņēmējdarbību ne agrāk kā 3 (trīs) kalendāro gadu laikā no konkursa izvērtēšanas brīža un/vai ieviestas inovācijas, veiktas būtiskas izmaiņas uzņēmējdarbībā, sasniedzot pozitīvus izaugsmes rezultātus.
"Gulbenes novada gada ražotājs" 2019 -

ir uzņēmums, kas uzsācis jaunu, inovatīvu produktu ražošanu, un/vai būtiski uzlabojis produkta kvalitāti, palielinājis ražošanas apjomus, tādējādi veicinot konkurētspēju vietējā un starptautiskā mērogā.
"Gulbenes novada gada produkts" 2019 -

Gulbenes novadā ražotus unikālus produktus, kas kļūst par novada vizītkarti, aicinām izvirzīt nominācijai “Gada produkts”.
“Gulbenes novada gada saimnieks” 2019 nominācijā

pretendents ir mūsdienīgs, atbildīgs saimnieks, kurš saimniekojot Gulbenes novadā spējis attīstīties, modernizēt un pilnveidot saimniecību, kļūstot par paraugu reģiona un vai nacionālā mērogā.

"Gulbenes novada gada pakalpojuma sniedzējs" 2019 -

nominācijā aicinām izvirzīt novada teritorijas attīstībai svarīgu pakalpojumu sniedzēju, kas nodrošina iedzīvotāju un komersantu labklājībai būtiskus pakalpojumus.

Šī gada ietvaros notiks konkursa otrā kārta, kas paredz izvirzīto pretendentu vērtēšanu atbilstoši konkursa kritērijiem. Trīs pretendenti katrā nominācijā tiks izvirzīti sabiedrības balsojumam vietnē visidati.lv. Konkursa rezultātu paziņošana notiks 2020.gada 21.februārī uzņēmēju gada ballē, kad tiks godināti Gulbenes novada uzņēmumi par sasniegumiem 2019.gadā.Galerija

Šeit Tu vari ievadīt nelielu galerijas aprakstu.

Skaties plašāk! Uzņēmējdarbības iespējas Gulbenes novadā

 .