Gulbenes novada potenciāls bija, ir un būs #uzņēmībā!

Investīciju un attīstības iespējas Gulbenes novadā

Latvijas mērogā esam atpazīstami kā bioloģiskas rupjmaizes tēvzeme, zaļi domājošas mežsaimniecības un apjomīgas kokapstrādes, arī atbildīgas saimniekošanas aktīvisti. Ne visiem zināms, bet Gulbenes novadu lauksaimniecībā salīdzina ar auglīgo Zemgali. Novada vārds tuvu un tālu zināms ar #uzņēmīgām iniciatīvām, organizējot brīvprātīgo darbu un jauniešu aktivitātes, tālredzīgām izvēlēm izglītības jomā, kā arī enerģisku lokālpatriotismu basketbolā un godalgotu azartu motosporta disciplīnās.

Gulbenes pilsētas attīstības galvenie mērķi ir nodrošināt reģionālas nozīmes apdzīvojuma centram atbilstošu, konkurētspējīgu pakalpojumu grozu novada iedzīvotājiem - kvalitatīvu mājokli, pieejamus pakalpojumus un rekreācijas iespējas, radot vietu jaunām darba vietām, attīstot neapgūtās rūpnieciskās apbūves teritorijas.

Šis komunikācijas rīks, starp pašvaldību un Tevi -esošo vai topošo uzņēmēju - ir iespēja uzsākt pirmo sarunu par  infrastruktūras un atbalsta pasākumu pieejamību Gulbenes novadā - izmanto!


Informācijas apkopojums par novadu un iestrādnēm, skatīt šeit>>

Grantu konkursa idejas un uzņēmīgās personības

Investīcijas

Ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības attīstību un investīciju piesaisti, Gulbenes novada pašvaldība ir izveidojusi  brīvo nekustamo īpašumu karti.

Ikvienam ir  iespēja attālināti iepazīties ar pirkšanai, nomai pieejamo nekustamo īpašumu piedāvājumu Gulbenes novadā, 

skatīt šeit>>
Lai papildinātu piedāvājumu, aicinām iesniegt jaunus piedāvājumus par brīvajiem īpašumiem , sūtot informāciju par objektu e-pastā

Pasākumi

Pašvaldības un atbalsta organizāciju  pasākumu kalendārs palīdzēs Jums iegūt vērtīgu informāciju par tuvākajā laikā plānotajiem izglītojošajiem, informatīvajiem pasākumiem. 

Skatīt šeit>>

Darba resursi

Visu par un ap aktualitātēm darba tirgū Gulbenes novadā atradīsiet sadaļā "Darbs Gulbenes novadā"
Facebook publiskā grupa DARBS Gulbenes novadā ir satikšanās vieta darba devējiem un potenciālajiem darba ņēmējiem. Tā ir iespēja Gulbenes novada komersantiem ievietot aktuālākos vakanču sludinājums, reklamēt un piesaistīt kompetentus nozares speciālistus; novadniekiem būt informētiem par tiem. 
Pievienot darba sludinājumu šeit>>


Ekonomiskās aktivitātes rezultātā arī Gulbenes novadā vērojams darbaspēka pieprasījuma palielinājumus. Bezdarba līmenis 2019.gadā ir vidēji 5,6% no darbspējīgajām personām. Kvalificētu darbinieku īpatsvars samazinās, kas būtiski ietekmē uzņēmumu konkurētspēju un ierobežo izaugsmes potenciālu.  Novērojams, ka darba tirgū trūkst nozaru speciālistu, kā arī mazkvalificētā darbaspēka.
Lai palīdzētu satikties Gulbenes novada darba devējiem un potenciālajiem darba ņēmējiem, sociālajā vietnē Facebook.com izveidota  publiskā  grupa "Darbs Gulbenes novadā". Platformas ietvaros ir iespēja brīvi pievienot informāciju par vakancēm, prakses iespējām uzņēmumos, kā arī uzrunāt potenciālos darba devējus.
Pašvaldība vakanto darba vietu sludinājumiem izlases kārtībā veido vizuālus uzskates materiālus, lai veicinātu interesi par noteiktām amata vietā, kā arī sludinājumi tiek publiskoti mājaslapā sadaļā "Darbs Gulbenes novadā".
Aicinām uz sadarbību un vēlam veiksmi, sameklējot labākos darbiniekus un labākos darba piedāvājumus!

               Uzņēmējdarbības statistika Gulbenes novada kartē  

Interaktīvā karte pieejama šeit>>

Gulbenes novada pašvaldība sadarbībā ar Jāņa sētas speciālistiem ir apkopojusi informāciju par uzņēmējdarbības aktivitāti novada teritorijā.

Karte paredz iespēju grupēt informāciju atbilstoši  populārākajām saimnieciskās darbības nozarēm un apakšnozarēm, atspoguļojot informāciju par :

  1. Uzņēmumu skaitu un izvietojumu kartē (ar gada apgrozījumu virs 70 000 EUR)
  2. Uzņēmuma adrese atbilstoši saimnieciskās darbības veikšanas vietai
  3. Nozares un individuālu uzņēmuma radīto pievienot vērtību
  4. Uzņēmumā nodarbināto skaitu
  5. Elektroenerģijas patēriņš blīvi apdzīvoto vietu griezumā aprēķināts pēc AS”Sadales tīkls” 2016.g. datiem
  6. Gada vidējais caurbraucošo kravas automašīnu skaits diennaktī pēc VAS”Latvijas Valsts ceļi” datiem
  7. Un cita informācija

 

"Sadales tīkls" izveidojis e-vides pašapkalpošanās rīku - brīvās jaudas karti. Šajā digitālajā kartē ir apkopoti dati par:

  • sadales apakšstacijām un tajās pieejamo jaudu elektroenerģijas patēriņam un ģenerācijai,
  • plānotajām elektrolīniju rekonstrukcijām,
  • trašu un aizsargjoslu tīrīšanām utt. 

Rīks ir funkcionējošs un vērtīgs palīgs arī jaunu pieslēgumu maksu aprēķināšanai, norādot adresi, jaudas apmērus. Izmanto!

https://karte.sadalestikls.lv/lv/jauna-piesleguma-maksa