Uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas

Lielākie finanšu instrumenti, kuru ietvaros Latvija saņem finanšu palīdzību Kohēzijas politikas ietvaros, ir ES struktūrfondi: Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF), un Kohēzijas fonds (KF), kuru vadību Latvijā nodrošina Finanšu ministrija.

ES fondi 2014-2020:

Plānotie Ekonomikas ministrijas (EM) atbalsta pasākumi(link is external)

CFLA administrētie atbalsta pasākumi(link is external)

Atbalsts sadarbības veidošanai: 

Eiropas Teritoriālās sadarbības programmas
Centrālā Baltijas jūras reģiona programma(link is external) 
Baltijas jūras reģiona programma(link is external)
Starpreģionu sadarbības programma "Interreg Europe"(link is external)


Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sniedz plaša spektra pakalpojumus, sākot ar informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanu, dažādām valsts atbalsta programmām un finansējuma piesaistes iespējām un beidzot ar atbalstu uzņēmējiem, kas vēlas uzsākt eksportu un meklē sadarbības partnerus ārvalstīs.

Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai:
LIAA biznesa inkubatori

Atbalsts eksportam:
LIAA eksporta pakalpojumi 

Atbalsts inovāciju attīstībai:
LIAA inovāciju "vaučeri"

ALTUM ir valstij piederoša attīstības finanšu institūcija, kas finanšu instrumentu veidā (ar aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos u. c.) sniedz valsts atbalstu noteiktām mērķa grupām.

Uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības atbalsta programmas:
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"(link is external)
Kredīta garantijas:
Kredīta garantijas | ALTUM

Eksporta kredīta garantijas:
Eksporta kredīta garantijas eksportētājiem | ALTUM

LIAA reģionālais biznesa inkubatora mērķis ir atbalstīt mazos un vidējos Latvijas uzņēmumus, kuriem ir interesantas un inovatīvas biznesa idejas. BBII var nodrošināt uzņēmumu ar darbam nepieciešamajiem pakalpojumiem. Piemēram, mārketinga, grāmatvedības pakalpojumiem, papildus finansējuma piesaistes iespējām, juridiskajām un pārdošanas konsultācijām, utt.


Grantu programmas "Starteris" ietvaros no 2013.gada atbalstītas vairāk kā 17 uzņēmejdarbības idejas.

Arī turpmāk pašvaldība turpinās tradīciju un atbalstīs dzīvotspējīgas biznesa idejas un iniciatīvas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Gulbenes novadā.Biedrība "SATEKA" ir vietējo organizāciju (pašvaldību, NVO, uzņēmēju) un iedzīvotāju apvienība, kas darbojas Gulbenes novadā, pārstāv iedzīvotāju intereses un uz pašu izstrādātas stratēģijas pamata, rūpējas par lauku attīstības jautājumiem vietējā līmenī.Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ir organizācija, kas sniedz lauku uzņēmējiem, organizācijām un iedzīvotājiem nozares ražošanas procesu, grāmatvedības un biznesa plānošanas konsultācijas un pakalpojumus, kā arī veic pētījumus, izglītošanu un informēšanu

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas ir atbildīga par vienotu valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta politikas īstenošanu Latvijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu lauksaimniecības jomā un pilda citas ar lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas realizāciju saistītas funkcijas. LAD ir izveidots 2000.gada 1.janvārī un atrodas Zemkopības ministrijas padotībā.

Atbalsts lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu pārstrādei:
Lauku atbalsta dienests(link is external)

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir brīvprātīga, politiski neitrāla biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru uzņēmumi. LTRK pārstāv uzņēmēju intereses valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī sniedz pakalpojumus. LTRK darbojas trīs jomās: uzņēmējdarbības vide; uzņēmumu konkurētspēja; eksports.

Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls ir biedrība, kas dibināta 2014. gada 29. aprīlī. Biedrības mērķis ir paplašināt un attīstīt investoru tīklu Latvijā un atbalstīt jaunus un perspektīvus projektus. Tieši tāpēc mēs organizējam Investīciju sesijas, kurās satiekas investori un jaunie uzņēmēji.

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls ir lielākais uzņēmējdarbības un inovācijas atbalsta kontaktpunktu tīkls, kas sniedz praktisku informāciju uz specifiskiem jautājumiem Eiropas Savienības uzņēmējiem par Eiropas Savienības lietām, īpaši izceļot mazos un vidējos uzņēmējus.

"Horizonts 2020" (pētniecības un inovācijas programma):
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā(link is external)

Atbalsts sadarbības veidošanai:
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā(link is external)

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) misija ir sekmēt bezdarbnieku un darba meklētāju nodarbinātības iespējas un palīdzēt darba devējiem atrast nepieciešamos darbiniekus.


Nodarbinātības pakalpojumi:
Nodarbinātības valsts aģentūra(link is external)


Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (LSUA) ir biedru organizācija ar mērķi veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā. Apvienojam līdzīgi domājošas organizācijas, uzņēmumus un cilvēkus, kas tic, ka sociālajai uzņēmējdarbībai Latvijā ir milzīgs potenciāls un paši ir gatavi arī piedalīties šīs nozares veidošanā un stiprināšanā.

Latvijas Lauku forums (LLF) ir nacionāla mēroga nevalstiskā organizācija, kas dibināta 2004. gadā. Biedrības misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības. LLF darbojas 70 biedru organizācijas.
Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā. LDDK ir sociāli – ekonomisko sarunu partneris Saeimai, Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai.Citi uzņēmējdarbības atbalsta instrumenti

Atbalsts biznesa uzsākšanai un attīstīšanai

Biznesa (startup) akselerators "Commercialization Reactor"

Commercializationreactor.com(link is external)

Startup informatīvā platforma "Labs of Latvia"
Labsoflatvia.com(link is external)

ERASMUS jaunajiem uzņēmējiem
Erasmus-entrepreneurs.eu(link is external)

EUREKA
Valsts Izglītības un attīstības aģentūra(link is external)

Riska kapitāla fondi

"BaltCap" riska kapitāla fonds
SIA "BaltCap AIFP"(link is external)

"Imprimatur Capital Baltics" riska kapitāla fonds
SIA "Imprimatur Capital Baltics"(link is external)