LEADER programmas mērķis – uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem laukos, domājot par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām.  Gulbenes novada sabiedrības virzītu vietējo attīstības (SVVA) stratēģiju īsteno vietējā rīcības grupa — biedrība “SATEKA”, kas administrē ES finanšu līdzekļus, organizējot projektu konkursus, atbilstoši izstrādātajai vietējās attīstības stratēģijai, veicina un atbalsta vietējās iniciatīvas un vietējos uzņēmējus.

LEADER programmas atbalsta saņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas darbojas vietējās rīcības grupas  (VRG) stratēģijas īstenošanas teritorijā.

LEADER programmas ietvaros ir paredzēts atbalsts:

  • Tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai;
  • Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
  • Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai.

Projekta atbalsts:
Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 50 000.

Maksimālā atbalsta intensitāte 70%, kopprojektiem 80%.

Informācija par aktuālo LEADER projektu konkursa kārtu lasīt šeit>>