Es dzīvoju, strādāju, izglītojos un atpūšos
Gulbenes novadā!

Gulbenes novada pašvaldība 2018.gada ietvaros iesaistās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas koordinētajā pilotprojektā “Reģionālais koordinators remigrācijas veicināšanai”, lai sniegtu atbalstu cilvēkiem, kuri vēlas atgriezties dzimtenē.

Pilotprojekta ietvaros tiks nodrošināts informatīvs atbalsts, ko sniegs pašvaldības  koordinators, kuru galvenais uzdevums būs uzturēt saikni ar aizbraukušajiem cilvēkiem, izzināt viņu vajadzības un intereses, un attiecīgi  iespēju robežās sniegtu nepieciešamo palīdzību. Pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem, ne visi ārzemēs dzīvojošie spēj noorientēties valsts un pašvaldību piedāvājumos, tādēļ koordinators projekta ietvaros būs uzticības persona, kura sniegs informāciju par nodarbinātības, dzīvesvietas iespējām un izglītības iestāžu piedāvājumu bērniem, kā arī palīdzēs risināt problēmsituācijas.

Šobrīd būtiskākais izaicinājums ir apzināt aizbraukušo personu loku, kuriem ir interese atgriezties mājās, tādēļ pašvaldība aicina tuviniekus, radus informēt ne tikai ārzemēs, bet arī Latvijā dzīvojošos novadniekus informēt līdzcilvēkus par iespēju vērsties pie Gulbenes novada domes vai plānošanas reģionu koordinatora.

Lai veicinātu iedzīvotāju atgriešanos, koordinators sniegs ne tikai informatīvu atbalstu par piedāvājumu Gulbenes novadā, bet arī citās Vidzemes pašvaldībās un tiks nodrošināts vienreizējs finansiāls grants sadzīves mantu transportēšanai, īpaši atbalstot jaunos speciālistus un ģimenes ar bērniem. Lai veicinātu nodarbinātību un nodrošinātu iespēju uzkrāto darba pieredzi realizēt Latvijā, projekta ietvaros plānots, ka, Vidzemes reģionā t.sk. Gulbenes novadā, varēs atbalstīt četrus projektus, kuriem maksimālais granta finansējums būs 9000 eiro (vienam projektam).

Pastkartes no Gulbenes novada


nodarbinātības iespējas

Aktuālais darba sludinājumus piedāvājums pieejams:

Ar mērķi veicināt nodarbinātību, kvalificētu speciālistu piesaisti, Gulbenes novada pašvaldība aicina iesniegt informāciju par vakantajām darba vietām, nodrošinot publicitāti mājaslapās www.biznessgulbene.lv, www.gulbene.lv un saistītajos sociālajos tīklos Facebook un Draugiem.lv, tādejādi ātri un ērti sasniedzot plašāku mērķauditoriju.Vakanču portāls, kas apvieno informāciju par izsludinātajām vakancēm no 19 dažādiem avotiem.

www.visidarbi.lv

CV.lv - vadošais darba un karjeras portāls Latvijā, kas ir primārais resurss speciālistiem un vadītājiem darba meklēšanai, kā arī populārākais personāla atlases resurss darba devējiem. 

Nodarbinātības valsts aģentūra vietnē www.nva.gov.lv piedāvā reģistrēt savu CV, pieteikties vakancēm, ērtu vakanču meklēšanu pamatojoties uz CV pieejamajiem datiem, rezultātu atlasi atbilstoši teritorijai u.c. pakalpojumus .

Gulbenes novada pašvaldības izsludinātās aktuālās vakances apkopotas un pieejamas www.gulbene.lv.

Pašvaldības administrētajā Facebook grupā "Darbs Gulbenes novadā" ikviens darba devējs var pievienot informāciju par aktuālajām vakancēm, prakses vietām uzņēmumos.

jautājumi

Aicinām nosūtīt neskaidrus jautājums par iespējām dzīvot, strādāt un atpūsties Gulbenes novadā, aizpildot anketu zemāk. Atbilde tiks sniegta darba dienās, darba laika ietvaros.