Dzīvesvietas piedāvājums
Gulbenes novadā
Likums „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 4.pants nosaka, ka palīdzību sniedz tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā persona ir reģistrējusi savu dzīvesvietu.

Savukārt Gulbenes novada domes 2016.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.13 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.1. punkts nosaka, ka vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanai var tikt reģistrētas personas, ja tā attiecīgajā administratīvajā teritorijā uz tiesiska pamata nodzīvojusi vismaz piecus gadus.

Lai pašvaldība varētu izīrēt dzīvokli, vispirms persona ir jāreģistrē dzīvokļu jautājumi risināšanas reģistrā.

            

Iesniegumam ar lūgumu reģistrēt dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā klāt jāpievieno:
  • pases kopijas (pilngadīgajām personām);
  • bērnu dzimšanas apliecību kopijas (ja ģimenē ir bērni);
  • trūcīgās personas statusa izziņa (ja tāda ir);
  • izziņa par ikmēneša ieņēmumiem (no darba vietas, VSAA);
  • invalīda apliecības kopija, (ja tāda ir);
  • apliecinājums, ka īpašumā nav dzīvojamais fonds

Papildu informācija:

Ligita Slaidiņa
Speciāliste dzīvokļu jautājumos Gulbenes novadā
Tālr. 64473122, e-pasts [email protected]

dzīvokļu piedāvājums
komunālo pakalpojumu cenas
sociālais atbalsts


No šī gada 1. marta tiek paplašināta mājokļu garantiju programmas saņēmēju loks – valsts atbalstu mājokļa iegādei varēs saņemt arī jaunie speciālisti vecumā līdz 35 gadiem, kuriem apgādībā nav bērnu, un ģimenes ar bērniem līdz 23 gadu vecumam (ieskaitot).

Kā tas strādā? ALTUM garantija ļauj samazināt aizdevuma pirmās iemaksas apjomu komercbankā. Tā palīdz tikt pie sava mājokļa situācijās, kad ir stabili ienākumi, bet nepietiek uzkrājumu pirmajai iemaksai.

Uzziniet vairāk par mājokļu garantijām ģimenēm ar bērniem
Uzziniet vairāk par mājokļu garantijām jaunajiem speciālistiem