Rezervē darba vietu kopstrādes telpā

Darba vietas nomas maksa:

  • 1 diena = 1,45 EUR 
  • 1 mēnesis = 31,15 EUR

*cena norādīta ar PVN, komunālajiem maksājumiem un telpā pieejamo mēbeļu izmantošanu

Lai nodrošinātu labiekārtotas darba vide pieejamību attālinātā darba veicējiem un atbalstītu jaunuzņēmējus agrīnā attīstības posmā, Gulbenes novada pašvaldība izveidojusi kopstrādes telpu Gulbenē, Rīgas iela 47, 2.stāvā. 

Darba vietas nomas pakalpojumi pieejami ikvienam interesentam, tomēr prioritāri telpas būs pieejamas pašvaldības grantu konkursa atbalsta saņēmējiem, izmantošanai līdz 12 mēnešu ietvaros. 

Telpa šobrīd labiekārtota ar 3 darba vietām slēgtā telpā un iespēju izvērsties, pielāgot darba vidi atbilstoši darbības specifikai. 

Telpas iespējas nomāt uz vienu dienu vai mēnesi. Interesentus aicinām iesniegt iesniegumu pašvaldībā paraugs pieejams šeit>>.


Kontaktinformācija uzziņām un darba vietas rezervācijai:

Tālr. 64474920
E-pasts: [email protected]

Darba vietas pieteikums/rezervācija

Ja vēlies izmantot darba vietu kopstrādes vidē, aicinām vismaz vienu dienu(24h)  iepriekš nosūtīt pieprasījumu, lai saskaņotu pieejamību. Iepriekš vienojoties, iespēja iepazīties ar piedāvājumu klātienē Gulbenē, Brīvības ielā 22.