Pozitīvā gaisotnē noslēdzies  konkurss "Biznesa ideju maratons"


Paldies vērtēšanas komisijas pārstāvjiem – uzņēmējam Mārim Sliedem, A/S Swedbank Gulbenes filiāles vadītājai Aritai Melnbārdei, LIAA Valmieras biznesa inkubatora vadītājam Jānim Kļaviņam un pašvaldības pārstāvjiem.
Veiksmīgas uzņēmējdarbības pamatā ir pārdomāta ideja un entuziasma bagāts īstenotājs. Konkursa “Biznesa ideju maratons” mērķis bija veicināt jauniešu interesi par pašnodarbinātību un uzņēmējdarbības iespējām novadā. Atšķirībā no citiem konkursiem, šī konkurss bija orientēts uz radošām izpausmēm, bez tālākām saistībām.

Konkurss norisinājās divās kārtās. Konkursa ietvaros marta mēnesī novada jaunieši ģenerēja idejas un iesniedza ideju pieteikumus, savukārt konkursa otrajā kārtā aprīļa mēnesī sadarbībā ar komisijas pārstāvjiem aktīvi strādāja pie biznesa plāna izstrādes, lai pārliecinātos par idejas potenciālu – dzīvotspēju. Konkursa  noslēgumā tika prezentētas 4 ļoti dažādas biznesa idejas – brīvdabas kino izveide, mini zoo izveide, specializēts produkts sportistiem, kā arī dabas resursa - niedru izmantošana ražošanā. Komisijas pārstāvjus patīkami pārsteidza 13 gadus vecā rancēnieša Kristera interese par uzņēmējdarbību un uzdrīkstēšanās piedalīties konkursā, prezentēt savu biznesa ideju.

Izvērtējot iesniegtos biznesa plānus un individuālās ideju prezentācijas, konkursa komisijas atzinību izpelnījās O.Kreišmaņa un O.Kurša uzņēmējdarbības ideja “Zelta niedre”. 2017.gada 15.maijā veiksmīgākie biznesa ideju maratona dalībnieki saņēma dāvanu kartes 300 EUR, 100 EUR un 50EUR vērtībā.


Konkursa noslēgums

Pateicības rakstus un dāvanu kartes pasniedz konkursa "Biznesa ideju maratons" vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs V.Krauklis

Izsludināts mini projektu konkurss "Biznesa ideju maratons"

Gulbenes novada pašvaldība aicina jauniešus no 13 – 30 gadu vecumam uzdrīkstēties un pieteikt konkursam savas biznesa idejas. Konkursa mērķis ir motivēt jauniešus inovatīva produkta/pakalpojuma radīšanai, mudināt domāt par pašnodarbinātības iespējām, sadarbībā ar ekspertiem modelēt sava biznesa veidošanu un attīstību.

Konkursa pieteikumu var iesniegt Gulbenes novadā deklarēts jaunietis/-e, jauniešu grupa, ne vairāk kā trīs personu sastāvā.  Lai pieteiktos biznesa ideju konkursam, pretendentam jāiesniedz pieteikums 1.kārtā līdz 2017.gada 20.martam. Otrajā kārtā –  pretendenti četru nedēļu garumā veidos ciešu sadarbību ar Gulbenes novad domes speciālistiem un uzņēmējdarbības nozares ekspertiem, attīstot un pārbaudot biznesa idejas dzīvotspēju. Biznesa plāna iesniegšana līdz 2017.gada 28.aprīlim.

Konkursa dokumenti 1. un 2, kārtā jānosūta elektroniski ar norādi „Biznesa ideju konkursam” uz  e-pastu: [email protected] un jāiesniedz personīgi Gulbenes novada domes Administrācijā 206.kabinetā, Gulbenē, Ābeļu ielā 2.

Konkursa rezultātā tiks noskaidroti trīs labākie Gulbenes novadu jauniešu biznesa ideju autori, kuri iegūs balvu :  1.vieta dāvanu karti 300 EUR (trīs simti euro), 2.vieta dāvanu karti 100 EUR (viens simts euro), 3.vieta dāvanu karti 50 EUR (piecdesmit eiro).

Pēc konkursa noslēguma, 2.kārtas dalībnieki var attīstīt, realizēt biznesa ideju, sadarbojoties ar konsultantiem, Gulbenes novada domes speciālistiem.

Konkursa nolikums
Pieteikums (1.kārta)
Biznesa plāns (2.kārta)

Pieteikuma anketa

Lūdzu aizpildīt elektronisku biznesa ideju konkursa anketu līdz 20. martam.