mērķauditorija

Gulbenes novadā deklarēti jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem.

Konkursa nolikums

1.kārta

Pieteikumu - vispārējas biznesa idejas apraksta iesniegšana (Pielikums Nr.1) līdz 2018.gada 8.janvārim plkst. 15.00.

2.kārta

Pieteikumu - vienkāršota biznesa plāna iesniegšana (Pielikums Nr.2) līdz 2018.gada 12.martam plkst. 15.00.

Noslēdzies pašvaldības organizētais konkurss "iDEJU festivāls "

2018.gada martā noslēdzās otrais pašvaldības organizētais projektu konkurss “iDEJU festivāls”, kura mērķis bija mudināt jauniešus proaktīvi  iesaistīties ideju ģenerēšanas procesā un uzdrīkstēties pārsteigt sevi, vienaudžus un konkursa vērtēšanas komisiju ar kolorītām uzņēmējdarbības idejām.

Konkursa divās kārtās tika saņemti četri pieteikumi. Lai atvieglotu idejas pilnveidošanas procesu, konkursa otrajā posmā pretendenti konsultējās ar mentoriem –nozaru speciālistiem, praktiķiem. 

Konkursa noslēguma posmā jaunietes no Gulbenes novada Valsts ģimnāzijas un Gulbenes 2.vidusskolas prezentēja 3 idejas. Perspektīvākās idejas autore Jolanta Bebre saņēma dāvanu karti 300 eiro vērtībā, prezentējot ideju par iespēju attīstīt funkcionālu foto sienu - reklāmas stendu Gulbenes pilsētā, tādejādi papildinot tūrisma piedāvājumu. Skolēnu mācību uzņēmums "Dārzenis burciņā" pārstāve Alvīne Ivanova iepazīstināja ar dabīgo garšvielu, krāsvielu ražošanas procesu, pielietojumu, reklāmas un pārdošanas stratēģiju, tomēr komisijas pārstāvji, novēlot jaunietei ambiciozākus nākotnes redzējumu, konkursa ietvaros piešķīra otro vietu. Savukārt novērtējumu par pārliecinošu prezentāciju un idejas oriģinalitāti saņēma  Evita Žmuida, kura pēc ideju ģenerēšanas pasākuma, attīstīja ideju par attālināti vadāmu ceļojuma somu.

Šogad konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs - uzņēmējs Arvis Rubenis konkursa laureātēm pasniedza Galactico dāvanu kartes 450 eiro vērtībā. Vērtēšanas komisijas pārstāvji no attīstības un finanšu institūcijas “Altum”, LIAA Madonas biznesa inkubatora, LLKC Gulbenes filiāles un domes speciālisti pauda gandarījumu par pretendentu uzdrīkstēšanos ne tikai atklāt savas idejas, bet arī prezentēt tās 5 cilvēku komisijai. Nenoliedzami, šie pārbaudījumi būs labs rūdījums, uzsākot studijas augstskolā un iespējams kādu dienu stāstot par savām uzņēmējdarbības idejām sadarbības partneriem.

Jāatzīst, ka jaunieši ieinteresētība un aktivitāte ir neliela, bet sadarbībā ar pilsētas un pagasta skolām, pašpārvaldēm un jauniešu centriem, cerēsim uz lielāku atsaucību nākamajā gadā.

Konkursa otrās kārtas noslēgums

Foto fiksācijas no konkursa 2.kārtas izvērtēšanas sanāksmes un balvu pasniegšanas.


Lai veicinātu vietējo jauniešu izpratni par uzņēmējdarbību un mudinātu viņus pievērsties tai, Gulbenes novada pašvaldībā tiek organizētas dažādas aktivitātes. Jaunākā no tām – konkurss „Biznesa ideju festivāls”.

„Šo konkursu rīkojam, lai veicinātu pašnodarbinātību un iedrošinātu jauniešus veidot pašiem savu biznesu tepat – Gulbenes novadā. Pirmajā kārtā  jāiesniedz vispārējas biznesa idejas apraksts, bet otrajā kārtā – vienkāršots biznesa plāns. Konkursa balvu fonds – 500 eiro. Noteiktajos termiņos saņēmām trīs biznesa idejas. Rezultātus plānojam paziņot šā gada marta beigās,” informē Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja Liena Kazāka.

Janvāra sākumā jaunieši pulcējās uz biznesa ideju ģenerēšanas pasākumu, kura laikā guva ierosmes tam, kā savu hobiju vai intereses pārvērst uzņēmējdarbībā, uzklausīt SIA „Meža mēbeles” dibinātāja Viktora Pērkona pieredzes stāstu un AS „Attīstības finanšu institūcijas Altum” prezentāciju „Dzīves skola biznesā”.

Tāpat pašvaldība ik gadu organizē konkursu “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai”, kurā potenciālie uzņēmēji cīnās par finansējuma iegūšanu savas biznesa idejas realizēšanai. Savukārt skolās pedagogi aktīvi darbojas kopā ar bērniem un palīdz viņiem skolēnu mācību uzņēmumu izveidē.

Par uzņēmējdarbības jautājumiem aicinām sazināties ar Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāju Lienu Kazāku: tālr.: 64474920, e-pasts: [email protected].

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste

Pieteikšanās

Lūdzu nosūti aktuālu jautājumu saistībā ar konkursu biznesa " ideju festivāls", aizpildot anketu zemāk: