REĢIONĀLO BIZNESA IDEJU KONKURSS "BIZNESA EKSPRESIS"


Veiksmes , iedvesmas stāstus un plašāku informācija par reģionālo biznesa konkursu

                         Lasīt šeit

Katru gadu norisinās reģionālo biznesa ideju konkurss "Biznesa ekspresis". 

Konkursa mērķis ir atrast un pilnveidot labākās biznesa idejas visas Latvijas ietvaros, tādejādi sekmējot uzņēmējdarbības attīstību reģionos un veicinot interesi par uzņēmējdarbību kopumā. 

Konkursa laikā tā dalībniekiem tiek dota iespēja ne tikai iepazīstināt ar savām biznesa idejām, bet arī piedalīties apmācībās, kas palīdz izstrādāt biznesa plānus. Konkursā “Biznesa ekspresis” var piedalīties ikviens interesents vai interesentu grupa līdz 4 cilvēkiem. Katram dalībniekam ir jābūt vismaz 18 gadus vecam. Konkursā iespējams piedalīties ar savu oriģinālu biznesa ideju, ko ir vēlme attīstīt un pilnveidot. Uzvaras gadījumā, piešķirtā naudas balva ir paredzēta biznesa tālākai attīstīšanai.

Reģionālo konkursu finālos piedalās piecu labāko biznesa ideju autori no katra plānošanas reģiona, kuri cīnās par naudas balvām sava biznesa tālākai attīstībai. 

1. vietas ieguvēji saņem 5 000 EUR* naudas balvu, 2. vieta – 3 000 EUR*, bet godpilnā 3. vieta – 2 000 EUR* (*pēc nodokļu nomaksas). Kopējais konkursa balvu fonds ir vairāk nekā 50 000 EUR, kas starp plānošanas reģioniem tiek sadalīts vienlīdzīgi.

Konkursu rīko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV07 “Kapacitātes stiprināšanas un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta “Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” (projekta Nr. 4.3-24/NFI/INP-001) ietvaros, sadarbībā ar sabiedrisko attiecību aģentūru “Repute”.