Vidzemē izsludināts projektu konkurss remigrantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai: idejas īstenošanai varēs saņemt līdz pat 10 000 eiro

Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) otro gadu pēc kārtas izsludina uzņēmējdarbības projektu konkursu, lai sniegtu finansiālu atbalstu remigrantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai Vidzemē. Projektu iesniegšanas termiņš: līdz 2019. gada 4.oktobra plkst. 16:00.

Lai remigrants varētu saņemt finansiālo atbalstu līdz 10 000 EUR, tam ir jāpierāda sava esošās vai topošās uzņēmējdarbības idejas dzīvotspēja, jāapraksta sava biznesa ideja un jānodrošina saimnieciskās darbības projekts ar piesaistītajām investīcijām (kas var būt gan finanšu resursi, gan arī ieguldījums pamatlīdzekļos, kā arī ārējais finansējums) vismaz 50% apmērā no pieprasītās granta summas.

Projektu konkursā var pieteikties tie remigranti, kas ir pēdējā gada laikā atgriezušies vai tikai vēl plāno atgriezties uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes (vismaz 3 gadi), kas pierādāms arī ar deklarētās dzīvesvietas adreses maiņu – konkursa iesniedzējs bijis izdeklarēts no Latvijas un deklarēts savā dzīvesvietā ārpus Latvijas. Turklāt, iesniedzot pieteikumu, potenciālajam granta saņēmējam jāprognozē iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) maksājumu apmērs trīs gadu periodam (t.i. jāveic aprēķini no prognozētā darbinieku atalgojuma).

Vēršam uzmanību, ka Vidzemes plānošanas reģiona projektu konkursā startēt aicināti tie remigranti, kuri savu saimniecisko darbību plānojuši attīstīt tieši VPR teritorijā (līdzīgus konkursus izsludinājuši arī pārējie plānošanas reģioni Latvijā).

Viens remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieks konkursa ietvaros var saņemt atbalstu vienu reizi. Kopējais pieejamais projektu konkursa finansējums Vidzemes plānošanas reģionā ir 40 tūkstoši  eiro.

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 4.oktobra plkst. 16:00.

Atbalsta pretendentam projekta pieteikums jāiesniedz Vidzemes plānošanas reģionā kādā no veidiem:

  • klātienē Vidzemes plānošanas reģionā Bērzaines ielā 5, 206. kabinetā, Cēsīs, Cēsu novadā darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.16.00;
  • nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) Vidzemes plānošanas reģionam uz adresi, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101;
  • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi [email protected] (noformētu elektroniskā dokumenta veidā, parakstītu ar elektronisko parakstu).
Projekta iesniegums tiek iesniegts formā, kas ir noteikts Nolikuma pielikumā un satur informāciju, kas ir minēta Noteikumos. Pirms projekta pieteikuma nosūtīšanas aicinām rūpīgi iepazīties ar projektu konkursa nolikumu.

Projekta iesniegumu vērtēšana

Vidzemes plānošanas reģionā projektu idejas vērtēs komisija 5 cilvēku sastāvā. Projektu pieteikumus vērtēs Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja G. Kalniņa – Priede; Uzņēmējdarbības centra vadītāja L. Engere; Attīstības un projektu nodaļas vadītāja L. Gercāne; Valsts finanšu institūcijas “ALTUM” Vidzemes reģiona vadītāja O. Untāla un SIA “Ekju” personāla, projektu un kvalitātes sistēmu vadītāja L. Abramova. 

Jautājumi un konsultācijas

Jautājumus par projekta iesniegšanu var sūtīt uz e-pastu ne vēlāk kā 5 darbdienas pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa, t.i., līdz 26. septembrim, ieskaitot. Kontaktpersona jautājumiem  par projektu konkursu - Vidzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Ija Groza; tel. + 371 29287585; [email protected] 

Projektu konkursa nolikums

Projektu konkursa pieteikuma veidlapa (ar skaidrojumiem)

De minimis uzskaites  noteikumi un veidlapa

Ministru Kabineta noteikumi nr. 496  “Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība”

Plašāka informācija par remigrācijas pilotprojektu Vidzemē.

Plašāku informācija par konkursa norisi lasīt šeit>>