Konkurss "Laukiem būt"

Pasākuma mērķis – Atbalstīt gados jaunu cilvēku uzņēmējdarbības uzsākšanu lauku teritorijās, sniedzot iespēju iegūt ar uzņēmējdarbību saistītas zināšanas, apmeklējot intensīvu mācību kursu, un iespēju iegūt naudas balvu, ko var izmantot biznesa idejas īstenošanai, piedaloties jauno uzņēmēju konkursā.

Pasākuma uzdevumi:

 1. apmācīt jauniešus par ideju ģenerēšanu un analīzi, biznesa plāna veidošanu un projektu izstrādi;
 2. palīdzēt jauniešiem īstenot savas idejas konsultāciju, teorētisku un praktisku nodarbību veidā;
 3. veicināt jaunu uzņēmumu izveidi laukos, organizējot konkursu jaunajiem uzņēmējiem un labākās idejas, apbalvojot ar naudas balvām. Pasākuma dalībnieki ir jaunieši vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kuri vēlas iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas par uzņēmuma veidošanu, uzsākt īstenot vai attīstīt savu uzņēmējdarbības ideju laukos, vai īstenot ar uzņēmējdarbību nesaistītu sabiedrisku aktivitāti kādā no Latvijas lauku reģioniem. Mācību dalībnieki var būt arī tie jaunieši, kas piedalījušies Pasākumā un Konkursā iepriekšējos gados. Konkursā varēs startēt tie jaunieši, kas iepriekšējos gados, nav saņēmuši fināla kārtas naudas balvas (1.-3. vietai). Mācībās un konkursā var startēt gan individuāli, gan komandās.
Pasākums ietver: 
 1. informatīvo dienu;
 2. mācības;
 3. individuālo sadarbību;
 4. konkursu „Laukiem būt!” (turpmāk tekstā – Konkurss).
Mācību mērķis ir attīstīt jauniešu zināšanas, pieredzi un kompetences, kas nepieciešamas savas uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai, veicinot lauku attīstību, kā arī uzturēt lauku jauniešu motivāciju, sniedzot iespēju realizēt ar uzņēmējdarbību nesaistītas sabiedriskas aktivitātes savā reģionā.
Mācību dalībnieki – paredzētas jauniešiem un jaunajiem uzņēmējiem vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kas vēlas papildināt savas zināšanas uzņēmējdarbības pamatos. Mācības aktuālas tiem dalībniekiem, kas vēlas iegūt informāciju par uzņēmuma dibināšanas procesu, par savas idejas attīstīšanu, tirgus segmentēšanu, konkurentu un klientu profiliem, mārketinga pamatiem, grāmatvedības kārtošanu un finanšu plānošanu. Mācībās var piedalīties jaunieši
  • ar esošu uzņēmējdarbības ideju,
  • kuri ir idejas meklējumos un vēlas iegūt praktiskas iemaņas biznesa plāna izstrādē,
  • kuriem nav savas idejas, bet ir padziļinātas zināšanas par kādu tēmu (mārketinga speciālisti, IT speciālisti, grāmatveži u.c.) un vēlas papildināt kāda uzņēmēja komandu.

Mācībās tiek veltīts laiks noteikto mācību tēmu apguvei, biznesa idejas pilnveidošanai un individuālo biznesa plānu/ideju aprakstu izstrādei. Mācību noslēgumā dalībniekiem ir jāprezentē savas biznesa idejas biroja konsultantiem un 2 ārējiem speciālistiem (piemēram, Altum pārstāvji, LLKC speciālisti, vietējie uzņēmēji, pašvaldības pārstāvji u.c.). Visi dalībnieki, kas ir aizstāvējuši savas biznesa idejas un iesnieguši aizpildītas projekta idejas formas, saņem sertifikātus, kas ļauj startēt konkursā.

Katram jaunietim, beidzot mācības, jābūt vienkāršotā veidā izstrādātam un prezentētam projekta idejas formas aprakstam vai biznesa idejas plānam. Pēc biznesa plāna prezentācijas jauniešiem tiek izsniegts sertifikāts par mācību programmas apgūšanu.