Konkurss "Vidzemes stāsti"

“Vidzemes stāstu” mērķis ir apzināt un godināt aktīvus, radošus un godprātīgus Vidzemes plānošanas reģiona (turpmāk – VPR) uzņēmējus, tādā veidā veicinot uzņēmēju atpazīstamību, veidojot sabiedrībā pozitīvu uzņēmēju tēlu, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību, kā arī popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus. Nolikums

NOMINĀCIJAS:

Mājražotājs/amatnieks

Pretendents ražo produkciju no vietējām izejvielām, ražošanas process iespēju robežās ir videi draudzīgs, produkcija ir pieejama gadatirgos un/vai veikalos, pretendentam ir pozitīva reputācija sabiedrībā.

Atbildīgs uzņēmējs

 
Uzņēmums, kas savā darbībā pielieto videi un sabiedrībai draudzīgus risinājumus. Šajā nominācijā tiek godināti arī uzņēmēji, kas darbojas pēc sociālās uzņēmējdarbības pamatprincipiem.

Eksportētājs  

Uzņēmums, kas ir palielinājis eksporta apjomu  vai apguvis jaunus eksporta tirgus, ir pozitīvs uzņēmuma tēls un reputācija.

Tūrisma uzņēmējs

Uzņēmums, kas radījis atpazīstamu un unikālu tūrisma produktu, sniedzis  kvalitatīvus tūrisma pakalpojumus, veicinot tūrisma nozares.


Saimniecība

Saimniecība, kas izveidojusi ilgtspējīgu saimniekošanas praksi, gūst ienākumus no lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas un realizācijas, kā arī ir nodrošinājusi apkārtējās vides un teritorijas sakopšanu.

Debija 

Uzņēmums, kas savu saimniecisko darbību veic ne ilgāk kā divus gadus, ir vērojama pozitīva izaugsme saimnieciskajā darbībā un produkts/ pakalpojums ir pieejams vismaz vietējā tirgū.

Entuziasts

Fiziska persona, kas papildus uzņēmējdarbībai, sniedz  būtisku ieguldījumu novada attīstībā, veicina sabiedrības, t.sk. jauniešu interesi par uzņēmējdarbību, kā arī īsteno pasākumus, pasākumus, kas pozitīvi ietekmē novada un reģiona ekonomisko izaugsmi.

Godināmie uzņēmēji visās nominācijās saņem atzinības rakstus un veicināšanas balvas, publicitāti.

Aicinām iesniegt rekomendācijas

Gulbenieši aicināti rekomendēt vietējos uzņēmējus reģionālajam konkursam "Vidzemes stāsti" augstāk minētajās nominācijās.

Vidzemes stāsti 2020

Pasākuma foto >> ŠEIT

19. augustā Gulbenes novada Stāmerienas pilī Vidzemes plānošanas reģions pulcēja uzņēmējus un pašvaldību pārstāvjus no visiem Vidzemes novadiem un Valmieras pilsētas, lai arī šogad īpaši izceltu 26 uzņēmēju pieredzi un panākumus.

Par tradīciju kļuvušais dārza svētku pasākums notika jau devīto gadu. Vidzemes plānošanas reģions apzināja Vidzemes pašvaldības, lai uzzinātu tos uzņēmējus, ko tās vēlas šogad īpaši izcelt. Savukārt vēlāk vairāku mēnešu garumā Vidzemes plānošanas reģiona komanda devās viesos pie katra no uzņēmējiem, izzinot to pieredzi, un veidojot par katru īpašu video stāstu, kas vēlāk būs publiski pieejami visiem.

Pasākuma ietvaros no Gulbenes novada tika godināts vēsturiski senākais uzņēmums SIA "RCI Gulbene", kura darbības pirmsākumi rodami pirms vairāk nekā 70 gadiem.

Gulbenes novadā vēsturiski vispieredzējušākais uzņēmums, zināms arī kā pašvaldības Remontu un celtniecības iecirknis, specializējas dažādas pakāpes būvniecības darbu veikšanā.

Uzņēmums izceļas ne tikai ar vēsturiskām, bet arī sociāli atbildīgām vērtībām darba kolektīvā, kad cieņā tiek turēts personāla ieguldījums darba efektivitātes, kvalitātes celšanā. Lai arī darbs celtniecības nozarē nešķiet radošs, SIA "RCI Gulbene" darbinieki ikdienas darbā neaprobežojas vien ar "ķieģeļu mūrēšanas" rutīnas sajūtu, bet apzinās darba misiju - uzlabot dzīves kvalitāti līdzcilvēkiem un partneriem.

Ar visu Vidzemes uzņēmumu stāstiem iespējams iepazīties informatīvajā brošūrā>>.


Vidzemes stāsti 201921. augustā jau astoto gadu īpašā dārza svētku pasākumā Vidzemes plānošanas reģions sumināja apņēmīgus un veiksmīgus vidzemniekus, kurus par saviem profesionālajiem nopelniem, drosmi, spītību un neatlaidību darboties reģionā izvirzījušas vietējās pašvaldības.

Priekuļu novada Liepas muižā pulcējās teju 150 cilvēku – iepriekšējo un šī gada nominācijām izvirzītie, pašvaldību pārstāvji un žurnālisti.
Smelieties vidzemnieku spēku arī jūs!

Lauksaimniecība ir viena no galvenajām Gulbens novada saimnieciskās darbības nozarēm. Tādēļ šogad Gulbenes novada pašvaldība īpaši vēlējās izcelt SIA "Rainis" ieguldījumu piena lopkopības nozares attīstībā, modernizējot un attīstot saimniecību.
Novērtējot Latvijas saimniecību labo praksi, investēti vairāk kā 3 milj.eiro, nodrošinot ilgtspējīgu saimniekošanu.

Ikgadējā Vidzmes stāstu pasākumā tika sumināts SIA "Rainis" saimnieks  Armands Lūkins.


Vidzemes stāsti 2018
Vidzemnieku dārza svētkos 2018, ko tradicionāli organizē Vidzemes plānošanas reģions, tika godināti 26 Vidzemes uzņēmēji, kuri ar savu darbu un piemēru iedvesmo citus un attaisno teicienu "Ja grib, tad var!".
Gulbenes novads kā iedvesmas stāstu šogad izcēla Latvijas pusdārgakmeņi, kas darbojas Litenes Pagasts
Pasākuma laikā pirmizrādi piedzīvoja 26 video stāsti, īsi pastāstot par 2018. gada stāstu varoņiem, turklāt viņu pieredze apkopota arī brošūrā “Vidzemes stāsti 2018”.


Vidzemes stāsti buklets šeit>>

Vidzemes stāsti 2017


Pozitīvām emocijām un saules pielietā 16.augusta dienā, Smiltenes novada Grundzāles pagastā tika sumināta Vidzemes novada 2017.gada veiksmes stāsti.

Arī Gulbenes novads ikdienā un īpašajos reģionālajos svētkos lepojas ar uzņēmīgiem un veiksmīgiem novadniekiem. Šogad nominācijā „Ilgtspējīgs uzņēmums” tika sumināts Lizuma pagasta uzņēmums SIA „RAIRU”, kas mežizstrādes jomā aktīvi darbojas kopš 1999.gada.

Mežs ir dziļi iesakņojies mūsu kultūras tradīcijās. Jau kopš seniem laikiem koksne ir  izmantota apkurē, būvniecībā, mēbeļu un  dažādu sadzīves priekšmetu izgatavošanā, bet mūsdienās meža nozare un tajā ietilpstošā koksnes pārstrādes industrija ir   attīstījusies par    vienu no darbaspēka ietilpīgākajām nozarēm un  svarīgākajām Latvijas tautsaimniecības jomām.

Ar lielu apņēmību, stratēģisku darbību un lielisku komandas darbu, nepilnu 20 gadu laikā no maza komersanta uzņēmums attīstījies un sasniedzis vērā ņemamus panākumus Latvijas mērogā, proti, pateicoties profesionalitātei, inovācijām un ilgtspējīgai partnerībai, 496  uzņēmumu konkurencē SIA „RAIRU”  ir 16.augstākais gada apgrozījuma rādītājs. Kvalitātes sertifikāti un darbs ar videi draudzīgām tehnoloģijām apliecina uzņēmuma „zaļo domāšanu”.

Gulbenes novada pašvaldība novēl mērķtiecīgus un racionālu izaugsmi, gudri izmantojot, apsaimniekojot vietējo “zaļo zeltu” tādējādi gan saglabājot dabas bagātību, gan nodrošinot resursus teritorijas izaugsmei un sabiedrības labklājības vairošanai.

Vidzemes stāstu arhīvs - par aktīviem, radošiem un uzņēmīgiem vidzemniekiem, lasīt>>


Vidzemes dārza svētku foto mirkļi