Gulbenes novada dome izsludina grantu konkursu, aicinot novada administratīvajā teritorijā deklarētas fiziskas personas un reģistrētus komersantus pieteikties finansējuma saņemšanai komercdarbības uzsākšanai un attīstībai.

Konkursa mērķis ir iedvesmot aktīvai rīcībai un atbalstīt iniciatīvas, kas balstītas mākslā un kultūrā, digitālajās un radošajās industrijas, un atbilst ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pamatprincipiem, kā arī nodrošina jaunu darba vietu radīšanu, jaunu produktu un pakalpojumu veidošanu. Atbalstītas tiek arī sociālās uzņēmējdarbības un sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības biznesa idejas.

Kopējais grantu konkursam atvēlētais finansējums 2017.gada projektiem ir 6000 EUR, paredzot ne vairāk kā 3000 EUR grantu vienai biznesa idejai.

Šogad konkursa pieteikumu iesniegšana norisināsies no 2017.gada 23.maija līdz 11.septembrim.

Lai uzlabotu konkursa pieteikumu kvalitāti plānotas biznesa plāna praktiskās apmācības, intensīvas sadarbības veidošana ar Gulbenes novada mentoriem un Valmieras biznesa inkubatoru, lai palīdzētu jaunajiem biznesa ideju autoriem spert pārliecinošus pirmos soļus biznesa virzienā.  

Pieteikumi, atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, iesniedzami personīgi vai nosūtot kā ierakstītu sūtījumu Pašvaldībai Gulbenes novadā, Gulbenē, Ābeļu ielā 2, 206.kabinetā līdz 2017.gada 11.septembrim plkst.15.00.

19.jūnijā plānots informatīva tikšanās ar ieinteresētajiem pretendentiem, lai skaidrotu konkursa noteikumus un atbildētu uz neskaidriem jautājumiem, tādējādi veicinot kvalitatīvu pieteikumu iesniegšanu.
Nolikums
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3,4
Informatīva rakstura pielikumi:
Pielikums Nr.5
Pielikums Nr.6
Pielikums Nr.7
Pielikums Nr.8

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Domes Attīstības un projektu nodaļas Projektu vadītāju Lienu Kazāku pa tālruni 28609883, e-pastu: [email protected] vai personīgi Gulbenes novada Domē 319.kabinetā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē.

Aicinu iepazīties ar prezentāciju par pašvaldības grantu konkursu. Skatīties

Pieteikšanās obligāta līdz š.g. 16.jūnijam
Pieteikties
Leģenda vēsta, ka Boeing kompāniju no bankrota izglābusi... apkopēja, kas ieteikusi vienkāršu risinājumu, lai novērstu pilotu kļūdas darbā ar lidaparātu sarežģītajiem mehānismiem. Vai manas zināšanas un prasmes var būt noderīgas citiem? Kā es varu ar tām nopelnīt, dzīvojot Gulbenes novadā?

13:00
Radošā NEdarbnīca
Vita Brakovska, profesionāle ar vairāk kā 10 gadus pieredzi jauniešu konkurētspējas stiprināšanā, inovāciju uzņēmējdarbībā

16:10
Informatīva prezentācija par Gulbenes novada grantu konkursu biznesa "Starteris"
Liena Kazāka, Gulbenes novada domes projektu vadītāja

16:30
Valmieras biznesa inkubatora pakalpojumi un iespējas jaunajiem uzņēmējiem
Juris Čeičs, Valmieras biznesa inkubatora vecākais projektu vadītājs


Pieteikšanās obligāta līdz 7.augustam aizpildot pieteikumu:
Pieteikties
Pašvaldības grantu konkursa biznesa "Starteris" ietvaros tiek organizētas praktiskas apmācības biznesa plāna rakstīšanai. Ja vēlies realizēt vai attīstīt uzņēmējdarbību sociālajā, dizaina, mūsdienīgo tehnoloģiju, rūpniecības vai kādā citā jomā, šī ir lieliska iespēja mācīties un sagatavot kvalitatīvu projekta pieteikumu konkursam.

Biznesa plāna rakstīšana ir atbildīgs process, kas sniedz iespēju padomāt par lietām, kas būs nepieciešamas, kad tiks uzsākta komercdarbība jeb strādāšana savā labā. Tā ir iespēja pārliecināties par biznesa idejas stiprajām pusēm un veikt nepieciešamos aprēķinus idejas dzīvotspējas nostiprināšanai. Tas, ko konkursa pretendenti uzzinās rakstot biznesa plānu, idejas realizācijas procesā pārvērtīsies par pieturas punktiem un tuvākajām norādēm ceļā uz stratēģisko mērķu sasniegšanu.

Praktisko apmācību laikā kopā ar lektori būs iespēja strādāt pie sava biznesa idejas, uzdot neskaidrus jautājumus.

Uzdod jautājumu

Lūgums iesniegt jautājumu par neskaidrībām saistībā ar konkursu, nosūtot ziņojumu zemāk:

*Atbilde uz jautājumiem tiks sniegta darba dienās.