Pašvaldības grantu konkurss "Starteris"

komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Gulbenes novada teritorijā

Realizē sen loloto biznesa ideju  ar  pašvaldības finansiālu atbalstu!

Gulbenes novada pašvaldība jau 7 gadu organizē konkursu komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai “Starteris”. Konkursa nolūks ir stimulēt vietējo ekonomiku, sniedzot finansiālu atbalstu tādiem jaunajiem vai topošajiem komersantiem, kuri plāno radīt konkurētspējīgus produktus, pakalpojumus.

Ikviens iedzīvotājs vai komersants kas saimniecisko darbību uzsācis ne vēlāk kā 01.01.2016. ar gada apgrozījumu kas nepārsniedz 5000EUR, aicināts izmantot iespēju pretendēt uz pašvaldības atbalstu savu biznesa ideju realizēšanai vai attīstīšanai. Vienas biznesa idejas autors var pretendēt uz pašvaldības atbalsts EUR 5 000 (pieci tūkstoši eiro) apmērā. Pamatojoties uz iedzīvotāju izrādīto interesi, kopējais grantu konkursam pieejamai finansējums 2019. gadā ir EUR 20 000 (divdesmit tūkstoši eiro) kas ir par 10 000 EUR (desmit tūkstoši eiro) vairāk nekā iepriekšējā gadā. Grantu konkursa uzvarētāji iegūs tiesības noslēgt līgumu ar Pašvaldību par finansējuma piešķiršanu esošās uzņēmējdarbības attīstībai vai jaunas komercdarbības realizēšanai 12 mēnešu periodā.

Šogad pieteikuma izstrādes gaitā, kā arī projekta īstenošanas periodā būs iespēja veidot sadarbību ar mentoriem - nozares speciālistiem, pieredzējušiem grantu konkursa dalībniekiem, lai atklātu svarīgāko par pirmajiem soļiem uzņēmējdarbībā, iedvesmotos no veiksmīgajām pieredzēm un vairītos no neveiksmīgajām.

Sekojot mūsdienīgajām tendencēm, maija mēnesī darbu uzsāks brīvā tipa biroja kopiestrādes telpa JC “Bāze” 2.stāvā. Mājīgajā birojnīcā būs pieejamas 3 darba vietas ar atpūtas un tīklošanās zonu. Infrastruktūra būs pieejama ikvienam interesentam, tomēr prioritāri paredzēta pašvaldības grantu konkursa atbalsta saņēmējiem.

Īstenojot iepriekš minētās aktivitātes, pašvaldība mērķtiecīgi ilgtermiņā veicina novada ekonomisko attīstību, pašnodarbinātību un dzīves stila uzņēmumu veidošanos, dažādojot preču un pakalpojumu daudzveidību Gulbenes novadā.

2019.gada grantu konkursa kopsavilkums

Konkursa 1.kārtas rezultāti

Noslēdzies 2019.gada pirmais grantu konkursa “Starteris” komercdarbības uzsākšanai un attīstībai posms. Gada pirmajā pusgadā tika izrādīta iedzīvotāju interese par komercdarbības atbalsta instrumentiem, tomēr pirmā uzsaukuma rezultāti bija pieticīgi. Grantu konkursa nolikumā noteiktajā termiņa līdz 2019.gada 31.maijam tika iesniegti tikai 2 pieteikumi. Pamatojoties uz biznesa plānu izvērtējumu un klātienes prezentācijām, pašvaldība līguma slēgšanas tiesības pilnā apmērā piedāvāja abiem konkursa pretendentiem.

Plānotais finansējuma apjoms ir 7 840 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro), lai īstenotu abas uzņēmējdarbības ieceres 12 mēnešu periodā. Irīnas Abakokas idejai par “ecoprint” apģērbu un interjera priekšmetu ražošanas nodrošināšanu tiks nodrošināts pašvaldības finansējums 2840 EUR apmērā. Savukārt “lazertag” kā vienu no kolektīvu saliedēšanās pakalpojumiem un brīvā laika pavadīšanas iespējām jauniešiem, ģimenēm, plāno īstenot Renārs Biezais. Aprīkojuma iegādei (10 iekārtas) pašvaldība atbalsts plānots 5000 EUR (pieci tūkstoši euro) apmērā.

Konkursa ietvaros, pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros, 2019.gadā paredzēti vēl divi  komercdarbības ideju iesniegšanas termiņi – līdz 2019.gada 30.augustam un 31.oktobrim. Kopējais šī gada grantu konkursa budžets ir 20 000 (divdesmit tūkstoši euro), attiecīgi pieejamais finansējums turpmākajos uzsaukumus ir 12 160 EUR (divpadsmit tūkstoši viens simts sešdesmit euro).

Pašvaldības ar grantu konkursa starpniecību vēlas dažādot preču un pakalpojumu piedāvājumu, veicināt pašnodarbinātību un vispārēju teritorijas attīstību.

Viens no pašvaldības grantu konkursa atbalsta instrumentiem ir brīva tipa kopstrādes telpa JC “Bāze” 2.stāvā. Mājīgajā birojnīcā būs pieejamas 3 darba vietas ar atpūtas zonu. Infrastruktūra būs pieejama ikvienam interesentam, tomēr prioritāri paredzēta pašvaldības grantu konkursa atbalsta saņēmējiem De minimis ietvaros.

2018.gada grantu konkursa atbalsta saņēmēja Dagmāra Jermacāne-Špate stāsta “Atzīstu, ka pašvaldības grantu konkurss bija lielisks atspēriena punkts “Dadža kūku” veikala ieceres realizēšanai. Vairāk par finansiālo atbalstu, novērtēju to, ka konkursa vērtēšanas komisija dalījās ar vērtīgiem padomiem, noticēja man un idejas potenciālam. Lai gan man nav iepriekšējas pieredzes uzņēmējdarbībā, ticu, ka komisijas pārstāvjus uzrunāja mana degsme, vēlme Skandināvijā uzkrāto pieredzi integrēt savās sirds mājās.  Šobrīd izmantoju LIAA Madonas biznesa inkubatora pakalpojumus, lai stiprinātu uzņēmēja garu un saņemtu profesionālas konsultācijas, atbalstu biznesa dzīvotspējas nodrošināšanai. Lielākā balva ir līdzcilvēku atbalsts un atzinīgie vārdi, kas ir mans lielākais dzinējspēks.” Pērnajā gadā finansējumu jaunu komercdarbības ideju uzsākšanai saņēma 4 Gulbenes novada iedzīvotāji.