Pašvaldības grantu konkurss "Starteris"

komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Gulbenes novada teritorijā

Gulbenes novada pašvaldība organizē konkursu “Starteris” komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai. Īstenojot projektu konkursu, pašvaldība mērķtiecīgi vēlas veicināt novada ekonomisko attīstību, pašnodarbinātību un dzīves stila uzņēmumu veidošanos, dažādojot preču un pakalpojumu daudzveidību Gulbenes novadā.

Ikviens iedzīvotājs vai komersants, kas saimniecisko darbību uzsācis ne vēlāk kā trīs gadu periodā no pieteikuma iesniegšanas brīža un saimnieciskās darbības apgrozījums nepārsniedz 15 000EUR, aicināts izmantot iespēju pretendēt uz pašvaldības atbalstu uzņēmējdarbības ideju realizēšanai vai attīstīšanai.

2020.gadā grantu konkursa kopējais budžets apstiprināts 50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši eiro) apmērā, paredzot atbalstu vienas idejas autoram līdz 5000 EUR, lai 12 mēnešu periodā īstenotu ideju un veicinātu jaunu preču, pakalpojumu piedāvājumu novada administratīvajā teritorijā.

Atbilstoši pieejamā finansējuma apjomiem, paredzēti ne vairāk kā 3 konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņi.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāju, zvanot 64474920 vai rakstot uz e-pastu: [email protected]

Konkursa nolikums paredz iespēju saņemt pašvaldības finansējumu līdz 5000 EUR apmērā jaunu vai papildinošu uzņēmējdarbības ideju attīstībai Gulbenes novada administratīvajā teritorijā.

2020.gada grantu konkurss paredz pretendenta finansējuma daļu projekta attiecināmajām izmaksām ne mazāk kā 15% apmerā no granta finansējuma.

Konkursa pieteikumu var iesniegt (turpmāk – pretendents):

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.                  

11.                  

12.                  

13.                  

 1. fiziska persona, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu;
 2. komersants, kas reģistrēts Komercreģistrā ne agrāk kā trīs gadu periodā no pieteikuma iesniegšanas brīža un kura gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 EUR (piecpadsmit  tūkstoši eiro).

Pašvaldības grantu konkursa nolikums >>

Vērtēšanas kritēriji (informatīvi)>>

Konkursa pieteikums sastāv no:

 1. aizpildīta un parakstīta Konkursa pieteikuma (Pielikums Nr.1);
 2. aizpildīta un parakstīta biznesa plāna (Pielikums Nr.2) un granta pieprasījuma (Pielikums Nr.3);
 3. naudas plūsmas aprēķina (Pielikums Nr.4), aizpildot detalizēti par  pārskata gadu un turpmākajiem diviem gadiem,  peļņas un zaudējumu aprēķina (Pielikums Nr.5);
 4. aizpildītas un parakstītas uzskaites veidlapas par saņemto de minimis atbalstu;
 5. esošā/plānotā komersanta komandas un/vai darbinieku CV.
Pieteikuma veidlapas>>

LIAA Biznesa inkubatora programmas pieteikuma veidlapa>>

 Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņi paredzēti:

 1. līdz 30.jūnija plkst.15.00;
 2. līdz 31.augustam plkst.15.00;
 3. līdz 30.oktobrim plkst.15.00.

Konkursa pieteikumi iesniedzami šādā kārtībā:

 • pieteikuma kopuma oriģināls drukātā versijā un elektroniskā kopija pārnēsājamā datu nesējā, iesniedzami personīgi vai nosūtot kā ierakstītu sūtījumu Pašvaldībai Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401. 
 • elektronisks pieteikuma kopums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, iesniedzams, nosūtot rediģējamus failus uz  e-pasta adresi: [email protected].

***Detalizēta dokumentu iesniegšanas kārtība norādīta nolikumā.

Sekojot mūsdienīgajām tendencēm, 2019.gadā darbu uzsāka brīvā tipa biroja kopstrādes telpa JC “Bāze” 2.stāvā. Mājīgajā birojnīcā ir pieejamas 3 darba vietas ar atpūtas un tīklošanās zonu. Infrastruktūra pieejama ikvienam interesentam, tomēr prioritāri paredzēta pašvaldības grantu konkursa atbalsta saņēmējiem.


Kā nokļūt līdz pelnošai biznesa idejai?
Veiksmes atslēga - komanda. Kā to veidot?
Kur slēpjas Tavs klients?

Kur meklēt finansējumu?

Gribu sākt savu biznesu. Kā plānot finanses?


Idejas autore Līga Zvirgzdiņa plāno izdeidot "Telpu Mums", kas būs piemērota privātu pasākumu rīkošanai gan pieaugušajiem, gan bērniem. "Telpu Mums" plānots aprīkot ar nelielu virtuvi, lai uzsākot darbību telpā varētu izbaudīt kopā gatavošanas prieku ar nozares ekspertiem vai entuziastiem, apgūstot suši, eklēru, kūku, makarūnu u.c. ēdienu radīšanu mājīgā un draudzīgā atmosfērā, lai iedrošinātu ikvienu uzdrīkstēties pamēģināt. "Telpa Mums" būs transformējama un pieejam plaša ārtelpu teritorija. Pasākumi plānoti nelielām grupām, dalībnieku skaits no 5 līdz 20 personām. Papildus telpas būs pieejamas privāti pasākumiem (dzimšanas dienas bērniem, svinības, meiteņu vakari, kino vakari).

Idejas īstenošanai piešķirtais pašvaldības finansējums līdz 5000 EUR telpu labiekārtošanas darbiem un virtuves iekārtas, kubla un bumbu baseina iegādei, kopējās plānotās projekta izmaksas 6004 EUR. 

Projekta rezultātā 3 gadu periodā tiks radīta ne mazāk kā viena pilna laika darba vieta. Projekta īstenošanas termiņš līdz 30.07.2021., uzraudzība 3 gadus.


SIA "KlausāmNAMI" idejas autors ar LEADER projekta finansiālu atbalstu uzsācis klausāmgrāmatu ierakstu studijas izveidi, kurā plānots ierakstīt grāmatu lasījumus audio formātā, lai ar balss palīdzību celtu literāro darbu vērtību, pieejamību un kultūru latviešu sabiedrībā.

Mūsdienu steidzīgajā un interaktīvajā vidē, grāmatas audio versijai ir konkurētspējīgas priekšrocības, ņemot vērā mobilitātes un vienkāršās pieejas iespējas klausāmgrāmatām (ja vien pieejams interneta pieslēgums).

Lai īstenotu mērķi un Galgauskā taptu studija ar mūsdienīgu tehnisko aprīkojumu, tika noslēgts līgums par pašvaldības grantu konkursa finansējumu līdz 5000 EUR apmērā studijas izveidei klausāmgrāmatu ierakstu veidošanai un studijas pilnveidošanai. 

Projekta rezultātā 3 gadu periodā tiks radīta ne mazāk kā viena pilna laika darba vieta. Projekta īstenošanas termiņš līdz 06.08.2021., uzraudzība 3 gadus.


Projekta "Pasākumu ēka "Šķūnis""mērķis ir dažādot viesmīlības un pasākumu norises vietu piedāvājumu, nodrošinot atbilstošu aprīkojumu dažāda veida notikumiem. Tā būs netradicionālā vieta pasākumiem - senā akmens šķūnī 170 m2 platībā. Attīstot ideju Alises Rubenes-Dunes darbība neaprobežosies tikai ar telpu nomu, tiks organizēti izglītojoši pasākumi, kā arī apmācības, semināri un nometnes. Veidojot savstarpēji papildinošu piedāvājumu ar tematiskajiem pasākumiem tiks stiprināta vietējā ekonomika un papildināts Gulbenes novada tūrisma, izglītības un aktīvās atpūtas piedāvājums.

Idejas īstenošanai piešķirtais pašvaldības finansējums līdz 4994 EUR telpu labiekārtošanas darbiem un aprīkojuma iegādei, kopējās plānotās projekta izmaksas 6994 EUR . 

Projekta rezultātā 3 gadu periodā tiks radīta ne mazāk kā viena pilna laika darba vieta. Projekta īstenošanas termiņš līdz 29.07.2021., uzraudzība 3 gadus.


Ar LEADER projekta finansiālu atbalstu uzsākts darbs pie ražotnes izveides Lejasciema pagastā, lai komplektētu polikarbonāta siltumnīcas un nojumes, nodrošinot kvalitatīvus, ilgtspējīgus risinājumus mazdārziņu saimniekiem Gulbenes novadā un Latvijas teritorijā.

Intara Liepiņa idejai 3 preču segmentu attīstīšanai (siltumnīcas no tērauda kvadrātcaurulēm, kas nodrošina siltumnīcām papildus izturību un ilgmūžību, nojumes - automašīnu novietošanai, dārzam, lauku īpašumiem, kā arī dažādas liektas, locītas un metinātas metāla konstrukcijas) pašvaldības piešķirtais finansējuma apjoms ir līdz 5000 EUR telpu labiekārtošanas darbiem un aprīkojuma iegādei.

Kopējās plānotās projekta izmaksas 27 772 EUR . Projekta rezultātā 3 gadu periodā tiks radīta ne mazāk kā viena pilna laika darba vieta. Projekta īstenošanas termiņš līdz 10.08.2021., uzraudzība 3 gadus.