Ilgi gaidītā Gulbenes novada pašvaldības grantu programma jaunā - uzņēmīgākā versijā. Šī iespējams ir visjaudīgākā no programmām Vidzemē, kas šobrīd ir kļuvusi draudzīgāka uzņēmīgām idejām ar augstu eksporta potenciālu, paredzot granta finansējumu ar divtik lielāku apjomu līdz 10 000 EUR.

Šī iespējams ir visjaudīgākā no programmām, kas izsludināta Vidzemē. 2022.gadā "STARTeris" transformējies "UZŅĒMĪBĀ", bet tās nav vienīgās izmaiņas. Pamanīsi, ka šogad grantu programma kļuvusi draudzīgāka uzņēmīgām idejām ar augstu eksporta potenciālu, paredzot granta finansējumu ar divtik lielāku apjomu līdz 10 000 EUR. Lokāla un nacionāla mēroga idejām, ar dzīvesstila uzņēmējdarbības konceptu, arvien pieejams ierastais iepazīšanās piedāvājums ar grantu līdz 5000 EUR.
Der zināt! Šogad grantu programma atgriezusies pie ierastā projekta īstenošanas 12 mēnešu perioda, ņemot vērā ekonomiskos un resursu izaicinājumus pēdējo pāris gadu laikā. Sasniedzamie projekta rezultāti kļuvuši elastīgāki arī ideju autoriem ar sezonālu raksturu.

Plašāk  lasi konkursa nolikumā.

Grantu programmai “UZŅĒMĪGI Gulbenes novadā” atbilstoši nolikumam var pieteikties privātpersonas vai komersanti, kas reģistrēti Gulbenes novadā ar gada apgrozījumu, kas nepārsniedz 50 000 eiro. Grantu programmas  pieteikumus vērtē atbilstoši iepriekš izstrādātiem kritērijiem – galvenokārt pēc biznesa idejas dzīvotspējas un oriģinalitātes.

Konkursa nolikums paredz iespēju saņemt pašvaldības finansējumu līdz 10 000 eiro apmērā jaunu vai papildinošu uzņēmējdarbības ideju attīstībai Gulbenes novada administratīvajā teritorijā.

2022.gada grantu konkurss paredz pretendenta finansējuma daļu projekta attiecināmajām izmaksām ne mazāk kā 20% apmerā no granta finansējuma.

Konkursa pieteikumu var iesniegt (Turpmāk – pretendents):

 1. fiziska persona, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu;
 2. komersants, kas reģistrēts Komercreģistrā un gada apgrozījums nepārsniedz 50 000 eiro (piecdesmit tūkstoši eiro).

Pašvaldības grantu konkursa nolikums >>

Vērtēšanas kritēriji (informatīvi 6. un 7.pielikums)>>

Atskaites par projekta īstenošanu Pielikums Nr. 10 >> Pielikums Nr. 11>>

Konkursa pieteikums sastāv no:

 1. aizpildīta un parakstīta Konkursa pieteikuma (Pielikums Nr.1);
 2. aizpildīta un parakstīta biznesa plāna (Pielikums Nr.2) un granta pieprasījuma (Pielikums Nr.3);
 3. naudas plūsmas aprēķina (Pielikums Nr.4), aizpildot detalizēti par  pārskata gadu un turpmākajiem diviem gadiem,  peļņas un zaudējumu aprēķina (Pielikums Nr.5);
 4. aizpildītas un parakstītas uzskaites veidlapas par saņemto de minimis atbalstu;
 5. esošā/plānotā komersanta komandas un/vai darbinieku CV.
 6. tirgus izpētes kopsavilkuma (ja attiecināms - Pielikums Nr.9)
Pieteikuma veidlapas>>

LIAA Biznesa inkubatora programmas pieteikuma veidlapa (pieteikums inkubācijai un 3.pielikums Finanšu plūsma)>>

Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņi paredzēti:
 1. aprīļa mēneša pēdējai darba dienai jeb 29.aprīlim plkst.13.00;
 2. septembra mēneša pēdējai darba dienai jeb 30.septembrim plkst.13.00.

Konkursa pieteikumi iesniedzami šādā kārtībā:

 • pieteikuma kopuma oriģināls drukātā versijā un elektroniskā kopija pārnēsājamā datu nesējā, iesniedzami personīgi vai nosūtot kā ierakstītu sūtījumu Pašvaldībai Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401.
*Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) – darba dienās no plkst.8.00 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.16.00.
 • elektronisks pieteikuma kopums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, iesniedzams, nosūtot rediģējamus failus uz  e-pasta adresi: [email protected].

***Detalizēta dokumentu iesniegšanas kārtība norādīta nolikumā.