Iedzīvotāji

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes publicētās informācijas, uz 2021. gada 1. janvāri Gulbenes novadā kopā reģistrēti 20 795 iedzīvotāji. No visiem novada iedzīvotājiem 35,8 % dzīvo Gulbenes pilsētā, bet no pagastiem visapdzīvotākais ir Stradu pagasts 8 %, pēc tam seko Beļavas pagasts 7,1 % un Lejasciema 7 %. Vismazākais iedzīvotāju skaits ir Līgo pagastā 1,8 % no kopējā novada iedzīvotāju skaita.

Novadā pēc nacionālā sastāva iedzīvotāju skaits uz 2021. gada 1. janvāri ir mainījies. No visiem novada iedzīvotājiem 87,1 % - latviešu, 8,7 % krievu tautības iedzīvotāji un 4,2 % citu tautību iedzīvotāji.

Iedzīvotāji darbaspējas vecumā Gulbenes novadā ir 65 %, kas ir samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.

(Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, 2021)


Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2020. gadā valstī kopumā dzimstība ir sarukusi un mirstība pieaugusi. 2020. gadā mirušo skaits bija par 937 cilvēkiem jeb 3,4 % lielāks nekā 2019. gadā. Gulbenes novadā vispārīgais dzimstības koeficients 2019. gadā bija 9,4 % uz 1000 iedzīvotāju, savukārt Latvijā 9,8 % (Centrālās statistikas pārvalde, 2020).

Informācija publicēta: 09.03.2021.

Nodarbinātība

2019. gada janvārī reģistrēti 789 bezdarbnieki, kopumā ar 6,1 % bezdarba līmeni, savukārt 2020. gadā 696 bezdarbnieki un bezdarba līmenis 5,5 %, šajā gadā ir vērojams vismazākais bezdarba līmenis pēdējo gadu laikā.

Bet uz 2021. gada 31. janvāri Gulbenes novadā reģistrēti 859 bezdarbnieki un kopumā bezdarba līmenis ir 7,0 %, kas ir pieaudzis, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Visvairāk bezdarbnieku reģistrēts vecuma grupā 55-59. Skatoties uz visām vecuma grupām, lielākais reģistrēto bezdarbnieku skaits novadā ir personām virs 50 gadiem, tie ir 372 darba meklētāji jeb 43,3 % no visu bezdarbnieku statusa skaita. Vislielākais skaits bezdarbnieku 338 ir ieguvuši profesionālo izglītību, savukārt 208 vispārējo vidējo izglītību, 101 augstāko izglītību un 189 pamata izglītību. Ilgstošo bezdarbnieku skaits uz 2021. gada janvāri ir pieaudzis par 75 iedzīvotājiem, salīdzinot ar 2020. gadu.

(Nodarbinātības valsts aģentūra, 2021)

Informācija publicēta: 09.03.2021.


Darbs Gulbenes novadā 

Ekonomiskās aktivitātes rezultātā arī Gulbenes novadā vērojams darbaspēka pieprasījuma palielinājumus. Bezdarba līmenis 2019.gadā ir vidēji 5,6% no darbspējīgajām personām. Kvalificētu darbinieku īpatsvars samazinās, kas būtiski ietekmē uzņēmumu konkurētspēju un ierobežo izaugsmes potenciālu.  Novērojams, ka darba tirgū trūkst nozaru speciālistu, kā arī mazkvalificētā darbaspēka. 

Lai palīdzētu satikties Gulbenes novada darba devējiem un potenciālajiem darba ņēmējiem, sociālajā vietnē Facebook.com izveidota  publiskā  grupa "Darbs Gulbenes novadā". Platformas ietvaros ir iespēja brīvi pievienot informāciju par vakancēm, prakses iespējām uzņēmumos, kā arī uzrunāt potenciālos darba devējus. 
Pašvaldība vakanto darba vietu sludinājumiem izlases kārtībā veido vizuālus uzskates materiālus, lai veicinātu interesi par noteiktām amata vietā, kā arī sludinājumi tiek publiskoti mājaslapā sadaļā "Darbs Gulbenes novadā".
Aicinām uz sadarbību un vēlam veiksmi, sameklējot labākos darbiniekus un labākos darba piedāvājumus!


Kultūra un atpūta Gulbenes novadā

Gulbenes novadā ir bagātīgs kultūrvēsturiskā mantojuma objektu klāsts. Novadā valsts aizsardzībā atrodas 275 valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļi, kā arī tas ir bagāts ar 15 muižu apbūves kompleksiem. Ievērojamākie ir Vecgulbenes muižas komplekss, Jaungulbenes muiža, Stāmerienas muiža, Litenes muiža, Beļavas muiža, Lizuma muiža, Kalnienas un Rankas muižas. Ap muižu kompleksiem, baznīcām un vēsturiski nozīmīgām teritorijām attīstās novadu nozīmes tūrisma vietas.

Par kultūras vides bagātību un daudzpusību Gulbenes novadā rūpējas 16 kultūras/tautas nami ar kolektīvu saimi. Ik gadu novada teritorijā notiek vidēji 800 pasākumi, kas pulcē vidēji 90 tūkstošus apmeklētāju.

Nozīmīgākie gada pasākumi Gulbenes novadā ir Ziemas auto rallijs "Sarma", ūdensmoču un motokrosa sacensības, velo maratons "Apsteidz tvaiku", "Bānīša dienas" u.c.

Gulbenes novadā tiek īstenotas arī tādas plašāka mēroga aktivitātes kā Muzeju nakts, Satiec savu meistaru, Baznīcu nakts, Dzejas dienas, Eiropas kultūras mantojuma un Tūrisma dienas, rallijs utt.

2019. gadā Gulbenes novada kultūras/tautas namos darbojas 107 amatiermākslas kolektīvi (t.sk. Gulbenes Mūzikas skolas pūtēju orķestris), iesaistot 1569 dalībniekus.

Gulbenes novads var lepoties ar lielu skaitu aktīvu tūrisma pakalpojumu sniedzēju, pie kuriem savas brīvdienas izvēlās pavadīt ģimenes, skolēnu un tūristu grupas, darba kolektīvi. Šeit ikviens varēs atrast sev tīkamu nodarbi un baudīt gan mieru un klusumu, gan aktīvo atpūtu.

Gulbenes novads piedāvā izbaudīt garšu nianses saimniecībās – gatavojot maizi uz ugunskura Stāmerienā, degustējot vīnu un grauzdējot kafiju Rankā, bet dažādus sierus nogaršo Strados.  Medus pasauli un bišu dzīvi iepazīt var Beļavā un Jaungulbenē.