Gulbenes novada pašvaldībai 

Tikai tad, ja elektroniski saņemtais iesniegums ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā parakstīts ar elektronisko parakstu vai iesniegts valsts vai pašvaldības iestādei, autentifikācijai izmantojot portālu www.latvija.lv, uz to attiecināmas „Iesniegumu likuma" prasības.

Veidlapas iesniegšanai pašvaldībā

Reklāma

Veidlapa atbilstoši Gulbenes novada domes 2015.gada 30.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.15 “Par   reklāmas un un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Gulbenes novadā”.

Iesniegums

Būvvalde

Veidlapas atbilstoši Ministru kabineta  noteikumiem:
  1. Ēkām
  2. Inženierbūvēm
  3. Būvniecības iesniegums

Gulbenes novada pašvaldība  aicina sazināties ar speciālistiem, lai noskaidrotu neskaidrus jautājumus vai nosūtīt ziņojumu zemāk: