Veicot pētījumu par uzņēmējdarbības tendencēm Gulbenes novadā, apkopoti dati par pēdējos gados reģistrētajiem un likvidētajiem uzņēmumiem novadā, novadā reģistrēto uzņēmumu finanšu rādītājiem, darbinieku skaitu un piesaistītajām ārvalstu tiešajām investīcijām.

Gulbenes novada uzņēmējdarbības vides tendences apkopojums

*pamatojoties uz Lursoft pieejamajiem datiem uz 2017.gada 26.maiju.

Gulbenes novadā reģistrētu uzņēmumu datu bāze, 2021.gads