Uzņēmējdarbība Gulbenes novadā
2015.GADS

UZŅĒMUMU REĢISTRĀCIJAS DINAMIKA

Vidzemes plānošanas reģionā un Gulbenes novadā pēdējo 6 gadu laikā ir vērojama pozitīva reģistrēto/likvidēto uzņēmumu dinamika, kas liecina par ekonomisku stabilitāti.

Pozitīvo statistiku veicina valsts, pašvaldību  un ES struktūrfondu aktivitātes, kā arī iedzīvotāju iniciatīva attīstīt uzņēmējdarbību, pašnodarbinātību.

2015.gadā likvidēto uzņēmum skaitu veicināja dažādi faktori, bet viens no būtiskākajiem - likvidēti komerclikumam neatbilstoši uzņēmumi, pēc VID vai UR iniciatīvas izslēdzot no reģistra uzņēmumus, kuri jau ilgstoši neveic saimniecisko darbību.UZŅĒMUMI AR LIELĀKO APGROZĪJUMU

Gulbenes novada lielākie uzņēmumi pēc juridiskās adreses - detalizētu informāciju apskatīt šeit>>


2015.gada neto apgrozījuma īpatsvars Gulbenes novadā. Dati apkopoti, pamatojoties uz Lursoft iesniegtajiem gada pārskata datiem.

2015.GADA UZŅĒMUMU APGROZĪJUMA IZMAIŅAS (%)


Pārliecinoši lielākais apgrozījuma pieaugums 2015.gadā vērojams būvniecības nozarē. Attiecīgi rūpniecības, enerģētikas un lauksaimniecības nozarē Gulbenes novadā strādājošajiem uzņēmumiem pērnajā gadā apgrozījuma pieaugums bijis mērens 3-6% apmērā.