Lai uzzinātu par valsts atbalsta pasākumiem

 COVID-19 krīzes ietekmētie uzņēmēji aicināti izmantot vietni🔎 https://covid19.gov.lv/, lai uzdotu jautājumus un rastu atbildes.

Informācija par atbalsta pasākumiem tautsaimniecībai saistībā ar Covid-19 izplatību, skatīt šeit>>

Atbalsta instrumenti uzņēmumiem

Problēmu un potenciālo risinājumu pieteikumu pašvaldībai saistībā ar ārkārtas situācijas radītajām izmaiņām, aicinām aizpildīt zemāk >>

Valsts prezidents Egils Levits izsludinājis likumu saistībā ar ārkārtējo situāciju valstī #COVID19 izplatības ierobežošanai un tā radīto seku pārvarēšanai.

 • Iespēja nokavēto nodokļu maksājumu samaksu sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz trīs gadiem (atbalsts paredzēts finansiālo grūtību pārvarēšanai, ja termiņa nokavējums radies Covid-19 ietekmes rezultātā).
 • Piešķirot nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, nokavējuma nauda par visu nokavējuma periodu netiks aprēķināta.

Valdība apstiprināts vienots likums visiem  #COVID19 pasākumiem izplatības ierobežošanai: https://ej.uz/7dk2
 • No valsts budžeta līdzekļiem tiks kompensēta darba devēju atlīdzības izmaksa darbiniekiem (75% no Darba likumā noteiktās atlīdzības, bet ne vairāk kā 700 eiro apmērā par kalendāra mēnesi).
 • Dīkstāves pabalsts netiek aplikts ar IIN un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Valstī izstrādi vairāki atbalsta pasākumi, kas piemērojami uzņēmumiem neatkarīgi no to darbības nozares:

 • No 1. aprīļa līdz 31. decembrim Valsts ieņēmumu dienests (VID) pārmaksāto pievienotās vērtības (PVN) summu atmaksās īsākā termiņā, nekā tas paredzēts spēkā esošajā PVN likumā
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātājs par 2020. taksācijas gadu var neveikt noteiktos IIN avansa maksājumus no saimnieciskās darbības ienākuma. Tas attiecināms uz avansa maksājumiem, sākot no 2020. gada 1.janvāra. Maksājumus var veikt labprātīgi
 • Biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas būs tiesīgi 2019.gada pārskatu iesniegt vēlāk par normatīvajos aktos noteikto termiņu (3 līdz 4 mēnešus vēlāk).

Likums par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem 

saistībā ar COVID-19 izplatību 🔎 https://www.vestnesis.lv/op/2020/57B.1

26.martā Gulbenes novada domes deputāti ārkārtas sēdē nolēma atbrīvot no Gulbenes novada pašvaldības mantas, piemēram, zemes, telpu, ēku nomas maksas Covid-19 izraisītās krīzes skarto nozaru komersantus.

Lai saņemtu atbrīvojumu, komersantam pašvaldībā ir jāiesniedz iesniegums, izsakot attiecīgu lūgumu un norādot, kā tieši krīze ir ietekmējusi uzņēmuma darbību. Iesnieguma veidlapa

Iesniegumu var iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: [email protected], izmantojot pasta pakalpojumus, vai arī ieliekot to speciālajā pastkastītē Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā Ābeļu ielā 2, Gulbenē.

Deputātu pieņemtais lēmums ir spēkā līdz likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvērtēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” vai tā 13.pants zaudē spēku.

COVID19 ārkārtas situācijā pašvaldībām ir iespēja pārcelt NĪN nomaksas termiņus uz vēlāku laiku. 

Gulbenes novada pašvaldības apstiprinātos atvieglojumus komersantiem

skatīt šeit>> 


Valdība paplašina atbalsta saņēmēju loku dīkstāves 

pabalstam un nodokļu brīvdienām 

2.aprīļa sēdē Ministru kabinets / Government of Latvia atbalstīja grozījumus un paplašināja atbalsta saņēmēju loku dīkstāves pabalstam un nodokļu brīvdienām!

Atbalstam varēs pretendēt arī uzņēmumi:
 kuri dibināti laika posmā no 2019.gada 1.marta līdz 2019.gada 31.decembrim;
 kuru nodokļu parāds pieteikuma iesniegšanas brīdī nebūs lielāks par 1000 eiro, vai ja lielāka parāda gadījumā tam piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu!

Plašāk 🔎 lasīt šeit>> Ārkārtas atbalsts lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem

Valdība šā gada 14.aprīlī pieņēma lēmumu, ka no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” tiks sniegts atbalsts 45,5 miljonu eiro vērtībā lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem.  Pieejami vairāki atbalsta pasākumi:

 1. Vienreizējs atbalsts ienākumu stabilizēšanai atsevišķu lopkopības nozaru lauksaimniekiem, kas nodarbojas ar piena ražošanu, gaļas liellopu un nobarojamo cūku audzēšanu.
 2. Vienreizējs atbalsts skolu ēdinātājiem un dārzeņu ražotājiem par ārkārtējās situācijas laikā neizlietotiem pārtikas produktiem, kas bija paredzēti ēdināšanas nodrošināšanai bērnudārzos un skolās un kurus nebija iespējams šim mērķim izlietot.
 3. Atbalsts gatavās pārtikas produkcijas krājumu izmaksu pieauguma un apgrozījuma samazinājuma radīto grūtību mazināšanai pārtikas preču ražotājiem un primārajiem ražotājiem, kas nesaņem iepriekšminētos atbalstus.
 4. Atbalsts kredītprocentu dzēšanai / apdrošināšanas polišu daļējai segšanai.


Maksimālais atbalsta apjoms kopā ar citiem Covid-19 atbalstiem vienam pārtikas ražošanas uzņēmumam nedrīkstēs pārsniegt 800 tūkst. eiro, vienam primāro produktu ražošanas uzņēmumam, t.sk. lauksaimniekam, – ne vairāk kā 100 tūkst. eiro, bet vienam zivsaimniecības un akvakultūras uzņēmumam – ne vairāk kā 120 tūkst. eiro.

Plašāka informācija par katru no pasākumiem

Informācijas avots (21.04.2020.)

Ārkārtējās situācijas laikā mazumtirgotājiem sadarbībā ar piegādātājiem ir jāievēro godīgas mazumtirdzniecības principi atbilstīgi Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumā (NMPAL) noteiktajam.
Neskatoties uz to, ka piegādātāji krīzes laikā atsevišķām preču grupām nespēj nodrošināt būtiski lielāku pasūtījumu izpildi, tas nav pamats, lai mazumtirgotāji noteiktu netaisnīgas sankcijas. Uzzini vairāk: https://www.kp.gov.lv/…/konkurences-padome-informe-mazumtir…

COVID19 situācijas skartajiem uzņēmumiem ALTUM nodrošina iespēju izmantot atbalsta instrumentus :

Kopējā abu jauno finanšu instrumentu pozitīvā ietekme uz Latvijas tautsaimniecību pārsniegs 900 miljonus eiro. Plašāka informāciju skatīt šeit>>


Valsts atbalsta programmas ietvaros, neatkarīgi no darbības nozares tiek nodrošināts atbalsts darba ņēmējiem #COVID19 izraisītās situācijas laikā.

Pašvaldība, valsts iestādes pakalpojumus nodrošina attālināti

Ņemot vērā izsludināto ārkārtas stāvokli valstī, saistībā ar ierobežojumiem "Covid-19" izplatībai, Gulbenes novada pašvaldība klientus klātienē nepieņem. Adresētos iesniegumus aicinām nosūtīt elektroniski uz e-pastu [email protected]. Lai saņemtu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, kā arī pašvaldības speciālistu konsultācijas, aicinām ar pašvaldības darbiniekiem sazināties elektroniski. Visa kontaktinformācija atrodama ŠEIT. Lūdzam sekot aktuālajai informācijai par izmaiņām pašvaldības iestāžu darbā!

Portālā Latvija.lv pieejami vairāk nekā 700 e-pakalpojumi, turklāt lielu daļu no tiem pilnībā var pieteikt un saņemt elektroniski bez nepieciešamības doties klātienē uz iestādi. Īpaši tas attiecas uz dažādu pabalstu pieteikšanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrādzīvesvietas deklarēšanudažādu izziņu saņemšanu no valsts reģistriem. Tieši tāpat elektroniski var nosūtīt iesniegumu jebkurai iestādei, iesniegt gada ienākumu deklarāciju u.c.

Īpaši uzņēmēji saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm aicināti izmantot vienoto digitālo pastkastīti – e-adresi, kuru ikviens – gan uzņēmējs, gan fiziska persona – bez maksas var izveidot portālā Latvija.lv. E-adreses izmantošana ir ne tikai droša un operatīva no dokumentu nosūtīšanas un saņemšanas viedokļa, elektroniskā saziņa ļaus izvairīties no nepieciešamības doties uz pastu pēc ierakstītām vēstulēm vai uz konkrēto iestādi, lai iesniegtu vai saņemtu dokumentus. Tā uzņēmējam ir iespēja pasargāt sevi un savus darbiniekus no liekiem kontaktiem ar svešām personām.

Lai izveidotu e-adresi, nepieciešamas autentificēties ar personas apliecību (eID karti), eParakstu un vai mobilo lietotni eParaksts mobile. Atgādinām, ka par eParaksts mobile lietotāju var kļūt attālināti – iesniegumu var aizpildīt vietnē eparaksts.lv, savukārt līgumu kurjers piegādās uz mājām vai darba vietu.
Jautājumu gadījumā darba ņēmēji tiek aicināti sazināties ar atbildīgajām iestādēm.

Finanšu ministrija https://www.fm.gov.lv/lv/covid_19/atbalsts_uznemejiem/

Ministru kabinets / Government of Latvia lēma, ka #Covid19 skartajām nozarēm būs pieejams pabalsts darbiniekiem uzņēmuma dīkstāves periodā.

(24.03.2020.)

Sociālais atbalsts ārkārtējās situācijas laikā! 
 • Ģimenēm
 • Cilvēkiem ar invaliditāti
 • Trūcīgajiem un maznodrošinātajiem
 • Bezdarbniekiem
 • Kā arī valsts apmaksātas slimības lapas no otrās dienas

Atbalsta veidi (PDF formātā)
Papildu informācija par valsts atbalsta instrumentiem pieejama arī Labs of Latvia mājaslap(link is external).
MK apstiprinātās krīzes skartās nozares: 40 nozares(link is external)
Aizpildi aptaujas anketu un informē mūs par sava uzņēmuma darbību un piedzīvotajām izmaiņām: ej.uz/Krizes_anketa

Piesaki savu problēmu vai risinājumu

Uzņēmēji savu problēmu aicināti pieteikt pašvaldībai, aizpildot zemāk norādīto pieteikuma formu. Pēc pieteikuma saņemšanas izvērtēsim iespējamās atbalsta iespējas, radīsim risinājumus gan vietējā, gan nepieciešamības gadījumā arī nacionālā mērogā, lai mazinātu  Covid-19 radītās sekas uzņēmējdarbībai Gulbenes novadā.